En konferens om assyriernas situation i Irak lockade mer än hundra deltagare i Europaparlamentet i Bryssel den 11 juni. Viktiga frågor om den besvärliga situationen för och den framtida överlevnaden av Iraks ursprungsbefolkning, assyrierna, diskuterades.

Konferensen, som gick under namnet Assyrier i Irak, organiserades av Assyria Council of Europe (ACE) i samarbete med Europeiska folkpartiet och Europademokrater, som är den största partigruppen i Europaparlamentet.

Den generella samstämmigheten genomgående under hela konferensen var att situationen för assyrierna i Irak är prekär och att mer måste göras av det internationella samfundet, inklusive EU, för att skydda assyrierna.

– Detta evenemang har varit en stor framgång för att den har lyft fram den rätta bilden om assyriernas lidande i Irak i en institution som under många tillfällen har släppt ut resolutioner som har gett uttryck för sin oro för detta folks lidande, säger Ninos Warda, som är projektledare för ACE.

Andra frågor som diskuterades var den besvärliga situationen för tvångsförflyttade assyrier i Irak, artikel 125 i den irakiska konstitutionen och skyddandet av minoriteter, territoriella och extraterritoriell federalism, situationen för andra irakiska minoriteter och Europeiska unionens hjälp till Irak.

Iraks ambassadör i Bryssel, Mohammed al-Doreky gjorde det klart att det gör honom sorgsen att assyrier lämnar Irak och att de som ursprungsbefolkning i landet har rätt att stanna i sitt färdeneland.

Förutom ett stort antal parlamentariker som deltog på konferensen, fanns även representanter för olika enskilda organisationer, journalister och representanter för andra irakiska minoriteter.

Den Syrisk-ortodoxe biskopen i Bagdad Severios Hawa, uppmanade att en själv administrativ region för assyrierna etableras på Ninve-slätten i norra Irak. Hans kollega Hazail Soumi, biskop för Belgien och Frankrike, höll med och frågade panelen varför inte en säkerhetszon skapas så som det gjordes i början av 1990-talet för de förföljda kurdiska och shiitiska grupperna.