Den kände assyriologen Simo Parpola är ordförande för den nybildade föreningen Suomi-Assyria Yhdistys, som grundades den 16 oktober 2007. Dess syfte är att försvara det assyriska folkets nationella rättigheter.

Assyrierna, också kallade syrianer och kaldéer, är ett kristet folk utan egen stat och i deras hemländer, framför allt Irak och Turkiet, utgör de en minoritet vars ställning är mycket svår. De senaste årens våldsamheter i Irak har lett till en etnisk rensning riktad mot assyrier och andra kristna och man räknar med att kanske hälften av dessa blivit tvungna att fly från landet.

Till föreningens ordförande valdes Simo Parpola, professor i
assyriologi vid Helsingfors Universitet. Vice ordförande är Svante
Lundgren, docent vid Åbo Akademi, och styrelsemedlemmar Leena Juvonen, sekreterare för den kristdemokratiska riksdagsgruppen, Veijo Koivula, präst i den lutherska kyrkan, samt assyrierna Benjamin Hurmiz och Amer Butros Hanna. Det finns ca 300 assyrier i Finland, de flesta bor i Uleåborg.

Föreningen vill upplysa beslutsfattare, massmedia och allmänheten om assyriernas utsatta situation i deras hemländer och hoppas att den finländska regeringen inom EU och i andra fora skulle ta initiativ för att garantera assyriernas rättigheter. Föreningen vill också sprida kunskap om assyrierna och om assyrisk kultur genom att ordna olika tillställningar och med hjälp av en hemsida på Internet, som man hoppas kunna öppna så snart som möjligt.