Enligt juristen Olle Wiberg, en av personerna bakom ACSA – Assyrian Chaldean Syriac Association, har Turkiet inte gjort särskilt mycket för att uppfylla Köpenhamnskriterierna som innehåller krav på respekt för mänskliga rättigheter och minoriteter.

– I Turkiet är man van vid att uppfylla alla krav på papperet men att sedan fortsätta som man alltid har gjort, säger Wiberg och pekar på det gångna århundradet då Turkiet flera gånger skrivit under avtal om respekt för mänskliga rättigheter men aldrig brytt sig om att uppfylla dem.

Enligt Olle Wiberg finns tre tänkbara framtidsscenarier med Turkiets EU kandidatur. Det första scenariot innebär att EU till slut låter Turkiet slinka in i unionen trots att landet inte uppfyller kraven på mänskliga rättigheter eftersom EU enbart tänker på de framtida ekonomiska fördelarna.

Det andra scenariot är att Turkiet får till slut nöja sig med ett privilegierat partnerskap istället för fullvärdigt medlemskap eftersom landet inte uppfyller Köpenhamnskriterierna. Det tredje scenariot, som enligt Wiberg verkar minst troligt, är att Turkiet uppfyller kraven på mänskliga rättigheter fullt ut och får därefter bli en fullvärdig EU medlem.

Samtidigt menar Olle Wiberg att Turkiet blir allt känsligare för olika krav ju närmare landet kommer ett EU medlemskap. Därför ser han gärna att assyrierna fortsätter kräva ett erkännande för det assyriska folkmordet, Seyfo [Svärdets år], och för assyriernas rättigheter som ursprungsbefolkning i Turkiet.

– För att det ska lyckas krävs att assyrierna organiserar sig ännu bättre och jobbar hårdare med dessa frågor, avslutar Wiberg.

Besök www.acsa.nu för mer information. ACSA är en intresse organisation som arbetar med frågor som rör Turkiets EU medlemskap och behandlingen av Assyrierna i Turkiet.