När Hermiz Shahen, regionsekreterare för Assyrian Universal Alliance (AUA) i Australien och Nya Zeeland inbjöds som huvudtalare vid den ”Nationella konferensen för alla berörda kristna” som hölls i Sydney, Australien, i lördags var ämnet sjävklart; belysa folkmordet och kräva autonomi för de kristna i Irak..

Shahen gjorde berättade om det assyriska folkmorden och hur det påverkat folkgruppen. Tillsammans med dagens fortsatta massakrer mot den assyriska nationen har orsakat att vår rika och utvecklade assyriska kultur har försvagats, dess befolkning reducerats till att bli en ”nation av flyktingar”.

– Det verkar som om historien alltid upprepar sig för assyrier. I Irak, där förintelse och utrotning har förföljt assyrierna under olika regimer, hoppades man 2003 att den amerikanska invasionen var tänkt att installera demokrati och nytt hopp för överlevnad. Istället blev det tvärtom. Under de senaste sju åren har över 65 kyrkor bombats och många förstörts, och hundratals kristna har dödats. Därför det nya Irak från tiden för dess frigörelse varit en lång mardröm för de kristna, fastslog Shahen i sitt långa anförande.

De kristna i Irak tror sig inte bara ha svikits av den USA-ledda koalitionen, men de har också sett sin rättsliga ställning minska. Förstörelsen av kristendomen i Irak pågår på grund av missriktad amerikansk politik och eftersom det kristna samfundet inte anses vara viktigt. Tystnaden i västerländska regeringar om förstörelsen av kristna i Irak utbyts mot dollar. Fler kristna har lämnat Irak nu än under Saddam Husseins diktatur.

I slutet på föreläsningen föreslog Shahen följande följande krav skulle ingå i enn officiell resolution:

– krav om att parlamenten officiellt att erkänner folkmordet

– det federala parlamentet uppmanar Turkiets regering att erkänna folkmordet mot assyrier, armenier och greker.

– att Turkiet utfärdar en formell ursäkt, och att snabbt ta meningsfulla steg mot upprättelse.

– att den australiska regeringen överväger en resolution som stöder den svåra situationen för assyrierna i Irak. Att genom lobbying förmå den irakiska regeringen att omedelbart upprätta en assyrisk autonom region i fäderneärvda hemland som en del av den moderna Förbundsrepubliken Irak.

Shahen gjorde berättade om det assyriska folkmorden och hur det påverkat folkgruppen. Tillsammans med dagens fortsatta massakrer mot den assyriska nationen har orsakat att vår rika och utvecklade assyriska kultur har försvagats, dess befolkning reducerats till att bli en ”nation av flyktingar”.

– Det verkar som om historien alltid upprepar sig för assyrier. I Irak, där förintelse och utrotning har förföljt assyrierna under olika regimer, hoppades man 2003 att den amerikanska invasionen var tänkt att installera demokrati och nytt hopp för överlevnad. Istället blev det tvärtom. Under de senaste sju åren har över 65 kyrkor bombats och många förstörts, och hundratals kristna har dödats. Därför det nya Irak från tiden för dess frigörelse varit en lång mardröm för de kristna, fastslog Shahen i sitt långa anförande.

De kristna i Irak tror sig inte bara ha svikits av den USA-ledda koalitionen, men de har också sett sin rättsliga ställning minska. Förstörelsen av kristendomen i Irak pågår på grund av missriktad amerikansk politik och eftersom det kristna samfundet inte anses vara viktigt. Tystnaden i västerländska regeringar om förstörelsen av kristna i Irak utbyts mot dollar. Fler kristna har lämnat Irak nu än under Saddam Husseins diktatur.

I slutet på föreläsningen föreslog Shahen följande följande krav skulle ingå i enn officiell resolution:

– krav om att parlamenten officiellt att erkänner folkmordet

– det federala parlamentet uppmanar Turkiets regering att erkänna folkmordet mot assyrier, armenier och greker.

– att Turkiet utfärdar en formell ursäkt, och att snabbt ta meningsfulla steg mot upprättelse.

– att den australiska regeringen överväger en resolution som stöder den svåra situationen för assyrierna i Irak. Att genom lobbying förmå den irakiska regeringen att omedelbart upprätta en assyrisk autonom region i fäderneärvda hemland som en del av den moderna Förbundsrepubliken Irak.