För närvarande bedriver Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS) en förstudie kring frivillig återvandring av assyrier till Irak. Inom ramen för förstudien arrangeras söndagen den 13 juni med start kl. 12:00 en konferens med fokus på möjligheterna för assyrier att frivilligt återvandra till Irak.

Konferensen äger rum i föreningshuset där Assurförenigen i Botkyrka huserar, belägen på Stökhagsvägen 1 i Fittja. Kommunalt tar man sig enkelt dit genom att ta t-banan till Fittja, därefter ligger föreningshuset på ca 550 meters promenadavstånd.

Förutom representanter från riksförbundet så kommer även Emina Krzovic från samarbetspartner Återvandringskontoret i Stockholm Stad samt Hugo Rickberg från Röda Korset att föreläsa om respektive organisations erfarenheter av återvandring.  

Dessutom kommer Andres Parts från samarbetspartner Migrationsverket att var med och berätta om migrationsprocessen ur ett återvandringsperspektiv, aktuella transnationella erfarenheter och aktiviteter samt vad som kännetecknar insatserna för de migranter som visar intresse för återvandring.

Syftet med konferensen är att åstadkomma ett erfarenhetsutbyte mellan organisationerna samt förmedla information om frivillig återvandring till de närvarande.

Alla som önskar ta del av informationen är välkomna att närvara och det kommer finnas tillfälle att ställa frågor till panelen av föreläsare som alla är experter inom just återvandringsområdet.