Bland annat svenska UD håller på att skaffa sig information om konfiskationen av assyriska kyrkoegendomar av Turkiet.

Den hotande konfiskationen av assyriska kyrkoegendomar har noterats av flera olika EU-länders utrikesdepartement, medier och andra aktörer. I Sverige har utrikesminister Margot Wallström besvarat riksdagsledamoten Yilmaz Kerimos skriftliga fråga.

I sitt svar skriver Wallström bland annat ”Sveriges ambassad i Ankara koordinerar för närvarande med likasinnade EU-länder i syfte att följa upp den senaste tidens händelseutveckling beträffande denna fråga, inklusive med relevanta turkiska myndigheter såväl centralt som lokalt i de aktuella områdena”.

Fallet har dock numera kommit att överskuggas av Turkiets arrestering av svenska och tyska medborgare som befunnit sig i Turkiet för arbete med mänskliga rättigheter. Tyska UD utfärdade i förra veckan ett väldigt skarpt fördömmande av Turkiets agerande och krävde att dess medborgare friges omedelbart.

Det turkiska direktoratet för religiösa byggnader, Diyanet, har tillkännagivit att man inte avser ta över förvaltningen av de assyriska kyrkoegendomarna. Detta är dock endast en mindre delseger. Den stora utmaningen ligger i att tvinga den turkiska staten att återföra äganderätten över egendomarna till assyriska kyrkor och stiftelser.

Ledningen för S:t Gabrielklostrets stiftelse, som företräder flera av egendomarna, har påbörjad processen att överklaga konfiskeringarna till den turkiska motsvarigheten av förvaltningsrätten. Stiftelsens ledning har samtidigt gjort klart att man är beredd att gå hela vägen till den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter om de turkiska domstolarna fastställer konfiskationen.

Många bedömmare befarar en utdragen, kostsam, rättslig och politisk kamp för att återfå äganderätten över egendomarna. Den ökande intoleransen i Erdogans Turkiet är ett växande hot mot assyriers och andra minoriteters existens i Turkiet.