En 3000-år gammal assyrisk skulptur har sålts för omkring 31 miljoner dollar på en auktion i New York. Men reaktionerna runtom i världen har låtit sig höras och budskapet är tydligt: ”Konsten måste tillbaka dit den hör hemma”. 

Artefakten såldes tillslut för omkring 31 miljoner dollar. Irakiska utrikesdepartementet hävdar att artefakten och skulpturen har stulits under plundring och man kräver nu att den förs tillbaka till sin rätta plats. Det såg under ett tag ut som att försäljningen kunde hävas och rentav avbrytas till följd av de protester och uppror som skedde, bland annat på sociala medier, världen över. Konstverket såldes slutligen för omkring 31 miljoner dollar och pengarna är tänka att användas för att betala en stipendiefond.

Auktionen ägde rum på ”Christie´s auktionshus” i New York. Trots protester och varningar från den Irakiska regeringen att upphäva försäljningen fortgick man med auktionen och skulpturen fick slutligen en köpare. Från Iraks sida har man fortsatt att sätta krav på att artefakten bör återlämnas och skickas tillbaka, det då den enligt deras utrikesdepartement tillhör landet.

Artefakten avbildar en bevingad varelse, en gud känd som Apkallu, hållandes en hink och ett konformat objekt. Väggmålningen prydde en gång i tiden väggen i det nordvästra palatset i Nimrud som hade byggts på order av kung Ashurnasirpal II, som styrde Assyrien från 883 – 859 f.kr.

Auktionshuset hävdar att artefakten tillhör USA då den befunnit sig i Virginia ända sedan 1860. ”Christie´s” påpekar att artefakten förvärvades i Mosul 1859 av en amerikansk missionär vid namn Henri Byron Haskell som då var tillsammans med Sir Austen Henry Layard, som ledde utgrävningarna i Mosul under mitten av 1800-talet. Irakiska kulturdepartementet hävdar å sin sida att konstverket stulits från Nimrud så sent som under 1970-talet.

Att se Irak kämpa för den assyriska konsten och historian känns som ett steg i rätt riktning. Det är en stor del av landets historia och utan den assyriska historian är Irak blott ett på pappret nytt land utan mycket att se tillbaka på. Att däremot få se assyrisk konst och assyrisk historia förskingras, plundras, förstöras och säljas på detta viset gör nog ont i varje assyriers hjärta. Länder från väst och öst diskuterar med hjälp av dokument om vem som är den rätta ägaren till ett visst monument eller en viss artefakt medan de riktiga ägarna till historian står utan land och utan möjlighet att bevara det som rättmätigt tillhör dem. Dock är det nog för allas assyriers bästa om artefakter likt dessa hålls på museum och helst i Assyrien om dess säkerhet kan garanteras.

Efterlämningarna i Nimrud var en av Iraks äldsta arkeologiska skatter och kom år 2000 att inräknas i Unescos världsarvskommittés preliminära lista . Det är en lista över platser i olika länder vilka man överväger att nominera för världsarvsstatus. ISIS plundrade och förstörde platsen 2014 och det finns inte mycket kvar av det världsarv som assyrierna lämnat efter sig. Stora delar av det har ännu inte avtäckts, andra delar har plundrats, stulits och sålts och mångt och mycket har förstörts i krigets förödelse.