En lagstiftning som särbehandlar och utestänger vissa människor från hälso- och sjukvård är inte förenlig med grundläggande mänskliga rättigheter. Det är hög tid för regeringen att ta sitt ansvar för papperslösa och gömda flyktingar. Den uppmaningen riktade representanter för Läkarförbundet, Vårdförbundet, Röda Korset och Miljöpartiet under ett seminarium i Almedalen på torsdagen.

I höst ska socialdepartementet tillsätta en utredning om huruvida fler grupper ska ha rätt till subventionerad vård. Nyligen lämnade socialdepartementet ett förslag till utredningsdirektiv. Detta förslag ska regeringskansliet nu lämna synpunkter på. Välkänt är att regeringen är splittrad i frågan. Det är hög tid att regeringspartierna bildar allians för utsatta människors skull, skriver Läkarförbundet i ett pressmeddelande.

Enligt uppgifter innehåller förslaget till utredningsdirektiv främst frågeställningar som rör faktaläget. Bland annat finns funderingar över hur många papperslösa och gömda flyktingar det finns, och vilka vårdbehov de har. Dessa uppgifter finns redan presenterade. Det spiller bara onödigt med tid.

I dag finns människor i Sverige med små ekonomiska resurser som nekas vård om de inte kan betala. Det är fullständigt ovärdigt ett humant samhälle att utifrån grupptillhörighet begränsa rätten till hälso- och sjukvård. Särbehandlingen innebär att svensk hälso- och sjukvårdspersonal ska bryta mot månghundraåriga etiska principer att ge vård utifrån behov. I nuvarande rättsläge är det är inte bara tillåtet, utan också rätt, av samariern att gå förbi och låta främlingen förblöda vid vägkanten. Det är ovärdigt ett humant samhälle.

Företrädarna för Läkarförbundet, Vårdförbundet, Röda Korset, Ersta Diakoni och Miljöpartiet kräver att den svenska regeringen ska ta sitt ansvar och ge alla, oavsett grupptillhörighet, tillgång till hälso- och sjukvård. Ett första steg vore att regeringen enas om ett tydligt utredningsdirektiv som går i den riktningen. Det är hög tid för regeringen att skrida till verket, uppmanade företrädarna vid seminariet, enligt Läkarförbundets pressmeddelande.

Bakom kravet om rätt till vård på lika villkor står:
Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Sveriges läkarförbund
Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet
Bengt Westerberg, ordförande Svenska Röda Korset
Thorbjörn Larsson, direktor Ersta Diakoni
Gunvor G Ericson, suppleant i socialutskottet (mp)

Fakta
Papperslösa och gömda flyktingar i Sverige har endast möjlighet att få omedelbar vård. De måste dessutom betala de faktiska kostnaderna för vården. På grund av regeringens passivitet har flera landsting och enskilda sjukhus självständigt beslutat att ge papperslösa och gömda flyktingar vård på samma villkor som för alla andra sjuka.