KRG:s representant i Sverige försöker pressa assyriska grupper till att ta avstånd från Assyriska Riksförbundet i syfte att tysta ner oppositionen mot den kurdiska ockupationen av Nineveslätten.

Norra Iraks representant i Sverige, Shoresh Kadir Rahem använder söndra och härska metoder och utpressning i ett desperat försök att lägga locket på den kurdiska ockupationen av Nineveslätten. 

Den första juli i år kallade Shoresh Kadir Rahem tre assyriska partier till ett möte på sitt kontor i Stockholm efter att Assyriska Riksförbundet manifesterat och påtalat vad som sker på Nineveslätten. KRG:s representant krävde under mötet att de assyriska partierna ska ta avstånd från Assyriska Riksförbundet genom att utfärda skriftliga pressmeddelanden. Det outtalade hotet är att dessa organisationers medlemmar i Norra Irak annars kan råka illa ut eller få svårare att verka. 

– Vi känner igen dessa metoder som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Om Shoresh Kadir Rahem har fakta som motbevisar det vi säger så borde han rimligtvis bjuda in Riksförbundet till ett möte. Att han istället pressar assyriska organisationer med medlemmar i Norra Irak bevisar det vi har sagt hela tiden; den kurdiska ledningen förtrycker och kör utpressning mot assyrier och andra minoriteter, säger Assyriska Riksförbundets ordförande Afram Yakoub.

I ett pressmeddelande som KRG:s representationskontor lade ut på sin facebook sida den 4 juli försöker man vilseleda opinionen med hjälp av direkta lögner och skriver: ”Representanter för assyriska – och andra kristna – partier i Irak har i möten med KRG i Sverige tagit avstånd från Assyriska Riksförbundets manifestation.”

Shoresh Kadir Rahem har under flera tillfällen visat att han fortsätter den marginaliseringspolitik som kurdiska ledningen använder i Norra Irak. I en radiodebatt i P1 Morgon den 11 juli försökte han med den klassiska söndra och härska politiken genom att försöka utnyttja interna motsättningar och påstå att: ”Den kristna gruppen i Irak är ingen homogen grupp”. 

– För det första så handlar detta inte om ”en kristen grupp” utan om en etnisk ursprungsbefolkning som är väldigt enad i kravet om ett självstyre på Nineveslätten. Jag tror att svenska makthavare och journalister genomskådar KRG representantens försök att marginalisera och bortförklara, säger Afram Yakoub.