En kriminell liga i Belgien bestående av assyriska personer profiterade på droger och assyriska asylsökande.

Belgiska myndigheter har nystat upp en liga med omfattande brottslig verksamhet. Flertalet av de misstänkta är medlemmar i en och samma assyriska klan med rötter från turkiska Assyrien. Till sin hjälp har ligan haft en assyrisk katolsk präst med koppling till patriarken för den östassyriska katolska kyrkan, Louis Sako.

De frihetsberövade, alla hemmahörande i staden Antwerpen står anklagade för omfattande narkotikasmuggling. De har smugglat in narkotikan från Latinamerika via hamnen i Antwerpen som är en av Europas största. Värdet på narkotikan som har smugglats in uppskattas till flera hundra miljoner kronor.

Melkan Kucam, misstänkt för att ha utnyttjat sin roll som politiker för att ha sålt humanitära visum på svarta marknaden.

Historien började nystas upp när lokalpolitiken Melkan Kucam i närliggande staden Mechelen strax utanför Bryssel ertappades med att sälja humanitära uppehållstillstånd till assyrier. Kucam, med rötter från byn Hassana i turkiska Assyrien, hade hand om fördelningen av humanitära visum som den flamländska administrationen i Belgien hade beslutat om för att erbjuda förföljda kristna i Syrien och Irak en fristad. Melkan och hans kompanjoner sålde visumen för uppemot ett hundratusen kronor var på svarta marknaden. Desperata och utsatta assyriska flyktingar har alltså utnyttjats hänsynslöst av Melkan Kucam och hans kompanjoner och har tvingats betala dyrt för humanitära visum som varit gratis.

Avslöjandet toppade nyheterna i Belgien under flera dagar. Strax efter häktningen av Melkan Kucam tog polisen även hans son som är också misstänkt. Båda väntar nu på sin rättegång.

Polisen har under lång tid skuggat de misstänkta

Just när skandalen med de humanitära visumen hade lagt sig kom nyheten om arresteringen av ett dussintal assyrier i Antwerpen. Det visade sig att de gripna var nära släkt med Melkan Kucams fru och att gripandet av Kucam och personerna i Antwerpen ingick i en bred insats från polisen mot en omfattande kriminell organisation. Polisen hade under lång tid skuggat de misstänkta och avlyssnat deras telefoner.

Den kriminella ligan består av många personer i en hierarki där alla är medlemmar i samma klan och där lojalitet till klanen har varit en viktig del av sammanhållningen.

Bland de misstänkta finns en assyrisk katolsk präst. Han misstänks för att ha agerat som maffians beskyddare. Prästen har bland annat hjälpt de kriminella att gömma pengar enligt uppgifter i belgisk media. Han har också tagit emot gåvor av maffian, bland annat en bil värd runt en miljon kronor. Prästen i fråga står nära Lous Sako, patriark för östassyriska katolska kyrkan och har varit drivande i etableringen av kyrkans anti-assyriska verksamhet i Belgien. Han omplacerades till Egypten några månader innan polisens tillslag och befinner sig på fri fot.

Den omfattande kriminella verksamheten har pågått under flera år och omsatt hundratals miljoner kronor. För pengarna har klanmedlemmarna bland annat köpt dyra hus och villor i Turkiet.

Alla häktade väntar nu på sina rättegångar och riskerar långa straff om de fälls.