Tidningen Fokus har, för andra året i rad, sammanställt en lista på vilka kommuner det är bäst att bo i. I rankingen har man tagit hänsyn till 30 olika faktorer? Vilka platser tror du assyriertäta städer som Södertälje, Norrköping och Göteborg hamnar på?

Listan, som omfattar hela 290 kommuner tar hänsyn till 30 olika faktorer. Bland annat får man reda på statistik som berör skattesatser, skilsmässor, självmord och antalet serveringstillstånd. Assyriernas huvudstad Södertälje har, trots en liten uppryckning från förra året, hamnat långt ner på listans 234:e plats.

Övriga städer med en större assyrisk befolkning hamnade på följande platser:

Stockholm 16
Jönköping 37
Uppsala 47
Linköping 72
Helsingborg117
Göteborg 136
Norrköping 260

Hela listan finns och vilka faktorer som spelat in hittar du här.