Evangeliska grupper i Europa lobbar intensivtför att övertyga sina regeringar att ge asyl åt assyrier från Irak. Utspelenkritiseras dock starkt av assyriska grupper i och utanför Irak.

-Idéen är att få hit dom i större grupper såatt de kan hålla sina kyrkotraditioner levande, säger Thomas Schirmachertalesman i mänskliga rättighetsfrågor från World Evangelical Alliance.

”Vi är helt emot dessa planer som riskerar attförinta vår kultur”, replikerar sekulära och religiösa ledare för assyrierna iIrak och runtom i världen.

De kristna grupperna i Europa, med sitt starkafäste i Tyskland låtsas dock inte om protesterna från assyriska ledare. Enligten artikeli Christianity Today vill kyrkogrupperna intensifiera sitt lobbyarbete inom EUoch har tagit flera konkreta steg för att pressa politikerna i frågan.

 Fögaförvånande har tyska politiker uttalat sig positivt om förflyttningen. ITyskland spelar kyrkorna en helt annan politisk roll än i exempelvis Sverige. 
Assyrierna har alltså att kämpa inte endast mot islamistiska grupper,arabnationalistiska partier, kurdiskt förtryck och det allmänna kaoset i Irakutan nu även kristna grupper i EU, som har bestämt sig för vad som är bäst förassyrierna utan att lyssna.