Under onsdagen lyfte ett specialchartrat plan från Arlanda till Bagdad. Med på planet fanns 20 personer som tvångsavvisats från Sverige till Irak, trots protesteroch kritik från UNHCR och Amnesty International.

I samband med avvisningen bröt polisen på onsdagsmorgonen en blockad utanför Migrationsverkets förvar i Märsta där personer demonstrerade mot avvisningarna av personerna till Irak. 25 personer greps då men 24 av dessa släpptes under onsdagen.

Trots protesterna och uppmaningar från både FN:s flyktingorgan UNHCR samt Amnesty International om att inte genomföra avvisningarna så valde svenska myndigheter att skicka 20 personer till Irak. Enligt uppgift ska fem av dessa ha varit kristna.

Under onsdagen landade planet i Bagdad. Med fanns också sex personer som avvisats från Danmark. Efter transport och passkontroll i Bagdad upphör de svenska myndigheternas ansvar och någon uppföljning av hur det går för de personer som tvångsavvisats sker inte.

–Vi har inte något sådant uppdrag. Det vore en omöjlighet att följa upp individer, men vi gör ständigt generella uppföljningar av säkerhetssituationen, säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik till media.