Tusentals människor i sydöstra Turkiet lever som kryptoassyrier efter att deras förfäder tvångskurdifierades under folkmordet.

Bortrövandet av barn och unga kvinnor var ett systematiskt inslag under folkmordet 1915 på assyrier. Rövarna var kurder som såg sin chans att skaffa sig gratis arbetskraft och sexslavar.

Idag finns tusentals individer i turkockuperade Assyrien som lever som muslimer och utåt identifierar sig som kurder men som känner till att de är ättlingar till bortrövade assyrier. De flesta håller tyst om sitt ursprung av rädsla för repressalier. Ett fåtal har trätt fram och söker öppet kontakt med assyrierna i området, som individerna bakom den assyriska föreningen i Diyarbakir. Ännu färre har låtit döpa sig och lämnat både islam och den kurdiska identiteten bakom sig.

Ingen vet hur många kryptoassyrier som finns i sydöstra Turkiet idag men många lokala assyrier uppskattar antalet i tiotusentals. En del menar att om många av dessa kryptoassyrier skulle välja att åter identifiera sig som assyrier skulle det stärka assyrierna demografiskt i Turabdin och rita om den lokala maktbalansen.

Medan armeniska organisationer och grupper arbetar systematiskt för att söka upp kryptoarmenier finns inget nämnvärt systematiskt arbete av det slaget från assyriskt håll. De kryptoassyrier som har trätt fram och återgått till den assyriska identiteten har gjort det mer eller mindre självmant.

”Det är ett praktiskt arbete för att skapa upprättelse för folkmordets offer här på plats. För varje kryptoassyrier som vi lyckas välkomna tillbaka till den assyriska nationen nekar vi folkmordets förövare en del av deras seger”, säger en person i Turabdin som i hemlighet arbetar med att få fler kryptoassyrier att ta steget.