Mångkulturellt Centrum uppmanar personer att skicka in berättelser eller ställa upp på intervju om folkmordsminnen.

Den kommunala stiftelsen Mångkulturellt Centrum i Botkyrka efterlyser berättelser om erfarenheter av folkmord.

Den som vill kan dela med sig av sin eller sin familjs och vänners erfarenhet av folkmord.

Man kan välja att själv skriva ner sin berättelse eller att bli intervjuad av någon på Mångkulturellt Centrum. På hemsidan finns fullständig information om hur man kan gå tillväga.

Berättelserna kommer att samlas in och arkiveras hos Mångkulturellt Centrum, Nordiska museet och Institutet för språk och folkminnen och användas för forskning.

Foto: Aygül Kabaca