Folkmordet på assyrier-kaldéer-syrianer är en av vår tids mest okända händelser för den breda allmänheten. Det är endast genom våra ansträngningar som folkmordet kommer att erkännas och att vi slutligen också får upprättelse för det folkmord som kostade hundratusentals människors liv.

Detta kan vi bara nå på politisk väg, genom att mobilisera och skapa opinion i denna fråga. Vi arbetar kontinuerligt med opinionsbildare och politiker på olika nivåer. Vi gör vad vi kan för att sprida kunskaper om folkmordet. Nu kan också du som enskild bidra till detta arbete.

Professor David Gaunt har tillsammans med Jan Betsawoce sammanställt de senaste årens viktiga material och har kommit ut med en bok som skildrar folkmordet i avseende hur det var organiserat och hur det verkställdes.

Vår målsättning är att denna bok ska nå så många beslutsfattare så möjligt. För att lyckas med det behöver vi Din hjälp. Du bidrar till denna kampanj genom att betala in 30 euro eller 300 kronor till kontona nedan. Därigenom medverkar Du/Ni till att boken når EU parlamentariker och övriga beslutsfattare.

Ge boken som gåva till en EU parlamentariker genom att sätta in 300 kr på följande PlusGiro: 42 61 80-6.
Märk talongen ”Gaunts bok”.

TACK FÖR DITT STÖD!
Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO
Assyrian-Chaldean-Syriac Association, ACSA