Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson, Hans Linde ger i denna intervju sin syn på Seyfo-frågan och vad som behövs för att nå bortom Riksdagens formella erkännande.

Fehmi Barkarmo: Som bekant har den borgerliga regeringen valt att sopa frågan under mattan, och inte bara det, utan till och med beklagat sig inför den turkiska staten för riksdagens erkännande av folkmordet. Är inte det att trotsa och köra över riksdagen, hur ska man tolka regeringens inställning? 

Hans Linde: Regeringen säger formellt att de ”bereder frågan”, men det är ett fint sätt att säga att de struntar i riksdagens beslut. Vi vet ju att Carl Bildt inte har några som helst ambitioner att respektera riksdagens beslut. Jag tycker det är allvarligt, för riksdagen är det högsta beslutande organet i vårt land och här sitter folkvalda ledamöter från hela Sverige som fått ett mandat direkt från sina väljare.  

FB: Vad tycker du att man kan och bör göra, finns det någonting som kan få regeringen att följa riksdagens uppdrag, både från svenskt håll och från oss assyrier? 

HL: Vi får tyvärr erkänna att rent formellt kan regeringen agera på detta sätt, men det är självklart moraliskt förkastligt. Jag tror det är viktigt att vi fortsätter sätta tryck i frågan och skapa opinion – i och utanför riksdagen. I det arbetet spelar självklart föreningslivet en mycket viktig roll. 

FB: Vilken sorts regering förutspår du efter valet 2014? 

HL: Jag är övertygad om att vi får ett maktskifte och jag hoppas att vi får en regering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det skulle vara den bästa regeringen för Sverige. 

FB: Vilken utveckling kan vi förvänta oss om det bir en röd-grön majoritet i riksdagen och omvänt om det fortsätter bli en borgerlig majoritet? 

HL: För mig är det viktigt att vi inte bara byter regering utan att vi också byter politik. Får vi en rödgrön regering ska det märkas på alla politiska områden. En sådan regering måste upphöra med dagens privatiseringspolitik och istället satsa på att höja kvaliteten i välfärden och anställa fler. En rödgrön regering behöver satsa på bostadsbyggande, infrastruktur och klimatomställning – istället för ytterligare skattesänkningar för de rikaste. En rödgrön regering behöver också byta utrikespolitik, jag hoppas att vi kan få en mer självständig utrikespolitik där vi har modet att vara tydligare – även i kontroversiella frågor. 

FB: Vad anser du om kravet på att få uppföra Seyfomonument på olika håll, bland annat i Botkyrka kommun? 

HL: Jag tycker att det är utmärkt att man tar dessa initiativ runt om i landet. När riksdagen nu erkänt Seyfo är det naturligt att nästa steg blir att uppmärksamma folkmordet. Det kan handla om att uppmärksamma Seyfo i skolans historieundervisning, att forskning om Seyfo får större utrymme på våra högskolor och att man reser minnesmonument. 

FB: Hur ser du på möjligheten att Turkiet skulle erkänna Seyfo inom en snar framtid? 

HL: Jag tror den möjligheten tyvärr är liten. Premiärminister Erdogan var i riksdagen nyligen och han uttryckte då skarp kritik mot riksdagens beslut. Frågan om Seyfo är så nära förknippat med de problem som Turkiet har idag att jag har svårt att se att man kommer att erkänna folkmordet i en snar framtid. Samtidigt inger dialogen mellan Ankara och PKK ett visst hopp. Skulle man hitta en lösning på denna konflikt och den turkiska ledningen skulle erkänna att Turkiet inte är ett etniskt och religiöst homogent land, så är det möjligt att det skulle finnas öppningar att även kunna diskutera andra frågor. 

FB: Tyrcker du att Turkiet ska få bli fullvärdig medlem i EU trots den förnekelsepolitiken som Turkiet så hårdnackad för? 

HL: Nej. För att Turkiet ska kunna bli medlemmar i EU behöver man fortfarande genomföra grundläggande reformer när det kommer till demokrati, mänskliga rättigheter och de etniska och religiösa minoriteternas rättigheter. Detta måste inkludera att Turkiet gör upp med sin egen historia.   

Fehmi Barkarmo