Dagen efter den historiska överenskommelsen mellan assyriska och syrianska organisationer gällande Seyfomonumentet kom domen från Länsrätten i Stockholms Län. Länsrätten beslutade idag att stoppa det planerade bygget av Seyfomonumentet. ”Det är ett stort bakslag”, meddelar Rachel Hadodo, ordförande för Assyriska riksförbundet.

Assyriska och syrianska organisationer har sedan mötet med kommunstyrelsen den 19 september diskuterat olika alternativ för om hur texten på monumentet skall skrivas. Budskapet från kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s) var att inget Seyfomonument ska byggas förrän de båda parterna kommit överens i frågan.

Igår informerade också Hujada.com att de assyriska och syrianska organisationerna hade enats om ett förslag angående formulering av text och symboler på det historiska monumentet. Under mötet, som hölls i söndags, närvarade representanter från Assyriska riksförbundet, Assyriska föreningen i Södertälje, S:t Jakobs församling, Syrianska föreningen i Södertälje och S:t Aframs församling. Parterna skrev under överenskommelsen för att senare skicka den till kommunstyrelsen. 

Men redan i augusti i år anmäldes hela ärendet till Länsrätten. Det var pensionärspartiets Sten Lundin som överklagade kommunstyrelsens beslut. Lundin menade då att detta inte är en kommunal angelägenhet utan snarare en utrikespolitisk fråga som Sveriges Regering och Riksdag ska besluta om. Idag föll också domen från Länsrätten.  

I beslutet menar Länsrätten att kommunstyrelsen överskridit sina rättigheter när de beslutat att resa ett monument över Seyfo.  Vidare skriver Länsrätten att beslutet att resa monumentet kan- enligt Länsrättens bedömning – ses som ett ställningstagande i frågan om erkännande av folkmordet som enbart ankommer på den svenska staten att besluta om. Därmed stoppas Södertäljes kommunstyrelse att gå vidare med frågan.

För parterna som arbetat länge med att förverkliga monumentet är det här en stor motgång.

– Jag har inte hunnit läsa igenom hela domen, men jag tycker att det är ett bakslag. Vi kommer att göra allt för att kommunstyrelsen skall överklaga domen. Det här är en fråga som ligger assyrier varmt om hjärtat och den har en stor betydelse för flera generationer, därför får vi inte ge upp så lätt, säger Rachel Hadodo.