Det fastställer i alla fall en rapport som har använts som underlag till den amerikanska kongressen. Rapporten ” The emergency supplemental appropriation for FY 2007” ger det kurdiska finansministeriet i norra Irak svidande kritik för att åsamka ”avsevärda svårigheter” för assyrierna i området. Som en nagel i ögat för assyrierna är den ansvarige finansministern i det kurdiskt styrda norra Irak, Sargis Aghajan, själv assyrier.

Sargis Aghajan och hans finansministerium i det kurdiskt styrda norra Irak är ytterst ansvariga för att amerikanska pengar, öronmärkta för assyrierna i norra Irak, istället hamnat i händerna på det kurdiska partiet KDP, skriver Svenska kommitten för Assyrier, SKA i ett pressmeddelande.

I rapporten sägs även att amerikanska rekonstruktions- och biståndsmedel till Irak inte når alla delar av den irakiska befolkningen och att detta gäller speciellt landets minoritetsbefolkningar. Byar i exempelvis Nineveslättsregionen får inte del av biståndet. Rapporten framhåller särskilt att i Nineve-området möter assyrierna avsevärda svårigheter. Vissa fraktioner är politiskt underrepresenterade, vissa lider av ojämn fördelning av tillgångar från det kurdiska styret och dess finansavdelning, och somliga utsätts för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Nu vill SKA uppmärksamma även den svenska regeringen och riksdagen på vad den amerikanska kongressrapporten redan bekräftat, det kurdiska styrets förvanskande av biståndspengar och materiel som egentligen är öronmärkta till landets kristna ursprungsbefolkning assyrierna.

– En konsekvens av den svåra situationen för det assyriska folket är den stora flyktingström av assyrier som även nått vårt land, skriver SKA i sitt pressmeddelande.