En kraftig brand härjar i den assyriska byn Ehwo i Turabdin, sydöstra Turkiet. Ingen människa har dock rapporterats skadad.

En vecka har passerat sedan en kraftig brand utbröt i byn Ehwo i Turabdin, sydöstra Turkiet. Branden sägs vara väldigt omfattande och sträcka sig över hela byn och dess närområde. Orsaken tros vara den stekande hettan och den årslånga frånvaron av regn.

Idag bebos Ehwo några månader varje år av tre assyriska familjer från Tyskland som nu har tvingats fly till den närliggande byn Arkah.

Ännu rapporteras ingen människa skadad och branden ska enligt källor på plats ha börjat trappa ner.