Den 24 oktober skickade det självutnämnda kurdiska styret i norra Syrien ett brev till assyriska skolor i regionen. I brevet uppmanas skolorna att sluta undervisa barn med landets läroplan och implementera den kurdiska läroplanen som inte är erkänd vare sig i Syrien eller internationellt. Med andra ord tvingar kurdiska ockupanter, d v s terrororganisationen PKK:s syriska gren YPG, de assyriska skolorna att undervisa kurdiska läroplanen där man höjer terrororganisationens ledare Abdullah Öcalan till skyarna och kurdiska mördare till folkhjältar.

Brevet avslutas med hot om att antingen följa självutnämnda kurdiska styrets beslut eller stänga skolan en vecka efter brevets mottagande.

Brevet är skrivet på arabiska och assyriska. Syftet med att skriva brevet även på assyriska innebär att även den PKK-skapade gruppen Dawronoye ligger bakom detta beslut och de hot som framförs.

Försöket att tvinga assyriska skolor till kurdisk läroplan började direkt efter att YPG tog kontroll över området. Första konkreta hotelsen kom år 2015 mot skolan Amal i Hasake.

När assyriska skolor vägrade följa den kurdiska läroplanen stormade kurdiska YPG och dess undergrenar Dawronoye med vapen in i de assyriska skolorna den 28 augusti 2018. Terroriseringen av assyriska skolor väckte ilska hos folket i området som reste sig mot YPG och Dawronoye.

Not: Dawronoye är en marginell grupp assyrier som skapades av kurdiska terrororganisationen PKK på 90-talet. Gruppen har flera olika papparsorganisationer och driver TV-kanalen Suroyo TV.