Assyrier- vilka är dem? Frågan dyker upp titt som tätt av nyfikna icke assyrier. Och så står man där och kliar sig i huvudet och funderar bäst på hur man skall svara.
– Många unga som äldre assyrier känner sig osäkra på sin kunskap om sitt ursprung och sin etniska tillhörighet säger Ninve Düzgün, ordförande i arbetsgruppen Nawlo.

Tillsammans med kulturkommittén i assyriska föreningen i Stockholm har Ninve Dozgun tagit fasta på osäkerheten och skräddarsytt en utbildning i assyrisk kultur och historia.
– Varje assyrier är en ambassadör för sitt folk och därmed är det viktigt att man känner sig trygg i kunskapen om sitt etniska ursprung, säger hon.

Nawlos utbildning kommer att beta av ämnen såsom språk, kultur, identitet och historia. Bland föreläsarnamnen finns radiojournalisten Gabriel Afram och politkern Sait Yildiz, samt Fuat Deniz och Johanon Gergeo.
– Initiativet borde ha tagits långt tidigare. Vanligtvis när man blir medlem i en organisation, förening eller ett parti får man gå en obligatorisk grundutbildning. Inom den assyriska rörelsen finns inget motsvarande, säger Ninve Dozgun och menar att det är en stor brist.

Nawlos förhoppning är att utbildningen skall ses som ett pilotprojekt och i framtiden tas över av Assyriska riksförbundet och spridas till de lokala föreningarna.

Fakta:
Utbildningen startar 16 september och består av 11 träffar i Stockholmföreningens lokaler.
Anmälan görs till kursansvarig Zahra Ousi på telefonnummer 0704-32 29 96 eller via e-post: zahraousi@hotmail.com