I dessa tider avlöser årsmötena varandra. Assyriska Ungdomsförbundet valde ny styrelse i slutet av februari och Assyriska riksförbundet har sitt årsmöte nu till helgen. Däremellan har Assyriska Kvinnoförbundet haft sitt årsmöte och valt en ny ordförande i Afamia Maraha.

Assyriska Kvinnoförbundet, AKF, hade sitt årsmöte 10 mars 2007  i Linköping. Representanter från våra samtliga medlemsföreningar var närvarande och mötet fortlöpte bra under god stämning. Nedstående personer valdes till styrelsen:

Ordförande – Afamia Maraha
Vice ordförande – Meryem Demirel

Sekreterare – Samira Touma
Vice sekreterare – Behiya Poli

Kassör – Sema Arslan
Ledamöter – Samira Gergeo, Ninwa Isik

Suppleanter – Raja Zeitoun, Janet Barhanna & Kima Isskander

Revisorer – Aznif Demir, Rahel Poli

[FOTNOT: Hujada.com kommer att inom kort göra en intervju med samtliga förbundsordföranden.]