I februari 2017 publicerades en grovt kränkande artikel om journalisten Augin Kurt Haninke på Arameiska Demokratiska Organisationens, ArDO:s, hemsida. Han stämde ArDO som fälldes för förtal och dömdes att betala skadestånd. Nyligen sände Assyria TV ett längre program om alla turer med dokument ur rättsprocessen. Kort därefter ringde en person och riktade dödshot mot Haninke.

Den 20 februari 2017 publicerades en osignerad artikel på hemsidan arameiska.se, som numera är nedlagd. Artikeln hade rubriken ”Den assyriske psykopaten Augin Kurt” och var med största sannolikhet skriven av en webbmaster som också delade den i sin helhet på Facebook. Innehållet var inte någon sedvanlig kritik mot Haninkes journalistiska verksamhet, utan grovt kränkande tillmälen. Han stämde ArDO och tingsrätten fällde organisationen för förtal och brott mot Personuppgiftslagen, PUL. ArDO dömdes till skadestånd som är högre än vad som är brukligt i Sverige i sådana här ärenden. ArDO dömdes också att betala Haninkes rättegångskostnader. ArDO överklagade domen men Svea Hovrätt avslog överklagandet i början av januari 2019.

ArDO har under processens gång tömt sitt bankkonto, lagt ner hemsidan och ändrat organisationens förkortning från ArDO till ADO på sin domän aramaic-dem.org. En del av de svenska artiklarna återfinns i denna hemsida, men den om Augin Kurt Haninke hade tagits bort när det blev klart att han krävde ArDO på skadestånd. Vid samma tidpunkt fanns även en artikel på arameiska.se som angrep låtskrivaren George Shamoun under rubriken ”Den assyriske tjuven”. Den var publicerad i november 2016 men togs också bort när Haninke reagerade.

I programmet i Assyria TV, som sändes måndagen den 11 februari 2019, berättar Augin Kurt Haninke om alla turer där ArDOs företrädare försökte obstruera och komma med motstridiga uppgifter. En advokat i Botkyrka, som sannolikt är god vän med personerna kring ArDO, var initialt inkopplad och skrev ett svar till Haninkes ombud. Han tillbakavisade alla anklagelser å klientens vägnar och avslutade sitt brev med att säga; ”Under alla omständigheter har det varit försvarligt att lämna uppgifterna”. När han insåg att ärendet skulle gå till domstol om ArDO inte betalade det begärda skadeståndet, drog han sig omedelbart tillbaka.

Därefter har alla inlagor till tingsrätten undertecknats av ArDO:s grundare och ordförande Gabi Gallo, framgår det av programmet i Assyria TV. Gallo hade dock visat upp ett protokoll i rätten som visade att han inte var ordförande vid tiden för publiceringen av artikeln, men att han snart återtog ordförandeskapet. Han hävdade också att den person som sägs vara en webbmaster hade gripits i Libanon och riskerade 15 års fängelse för sin politiska verksamhet. När Gallo signerade ett brev till hovrätten och ansökte om prövningstillstånd, hade denne webbmaster plötsligt återkommit till Sverige och presenterades som vittne i målet.

Assyria TV uppmärksammade fallet som ett typexempel på hur en organisation med det högtflygande målet att bilda en arameisk stat av Libanon jobbar och vilka oseriösa aktörer som är verksamma inom organisationen, säger chefredaktör Augin Kurt Haninke. Den 14 februari, på Alla hjärtans dag, ringde en man till Haninkes mobiltelefon och hotade både honom och familjen till livet genom att säga; ”Vi vet var du bor, kom ihåg att vi känner till din hemadress. Om du inte lägger av får du ta konsekvenserna…”. Mannen ville inte uppge sitt namn eller vad han var missnöjd med. Han ringde dock från ett synligt mobilnummer. Några timmar tidigare hade Augin Kurt Haninke två missade samtal från ett dolt nummer när han stod i Riksdagen och gjorde en intervju. Han gjorde genast hoten offentliga på sin Facebook där han angav både telefonnumret som uppringaren använde och en bild på ArDOs nya hemsida, eftersom han kopplar ihop hoten med ArDO-programmet. För att visa att han inte böjer sig, uppgav Haninke också sin fullständiga adress med tillägget; ”Och jag kommer att fortsätta avslöja skumma typer och organisationer i mitt journalistiska arbete”.

Reaktionerna från omvärlden lät inte vänta på sig. Fördömanden av hoten och starka sympatier har duggat tätt i kommentarsfältet. Inlägget har också delats av flera FB-användare. Ett par dagar senare anmäldes inlägget. Facebooks robotar tog bort det per automatik. Kort därefter återfanns det på plats när en handläggare hade granskat det.

En kommentator skriver: ”Detta är ett fegt angrepp både mot dig personligen och mot oss alla som följer ditt modiga arbete! Du har upplyst oss som journalist, författare och programledare för Assyria TV genom åren. Bara den som läser dina artiklar och böcker och inte minst se ditt engagemang som programledare för Assyria TV kan förstå varför du blir attackerad på detta sätt. Stå på dig Augin!”.

Augin Kurt Haninke själv skrev följande svar till kommentarerna: ”Kära vänner, jag vill ödmjukt tacka er alla för ert moraliska stöd. Om hot och våld hade avskräckt mig från att säga sanningen skulle jag för länge sedan ha lagt av”.