Före sin resa till USA lovade Anders Lago att diskutera frågan om en frizon för kristna i Irak. Då kan de bo kvar och slipper fly vilket är en del av lösningen för flyktingproblematiken, menar han.

– De kristnas situation i Irak är ju bedrövlig idag. Många assyrier/syrianer och irakier har tagit upp det med mig att man måste hitta en skyddszon i Irak och jag tog upp det vid ett antal tillfällen med politiska representanter och tjänstemän, säger Södertäljes kommunalråd Anders Lago (s).

Han tycker att han möttes av stor förståelse bland annat av Kurt Volker som är USA:s nya Nato ambassadör som har mycket makt i dessa frågor. Lago pratade även med senator Edward M. Kennedy, som arbetar mycket med flyktingfrågor, och han verkade också förstå behovet av en frizon.

– Jag hoppas att jag har lyckats så ett frö i den amerikanska debatten om en frizon, säger han.

Lago menar att för att lösa flyktingfrågan i Södertälje, men även i andra länder och kommuner så måste man förbättra människors situation i Irak, därav en frizon.

Han säger att han kommer att fortsätta arbeta på den här frågan.