Socialdemokraterna presenterade i torsdags sin nya invandringspolitik på Dagens Nyheters debattsida. S-ledaren i Södertälje, Anders Lago, är inte imponerad av utspelet från partikamraterna och menar att det inte skulle hjälpa i Södertälje eller Malmö där flyktingsituationen är ohållbar.

Socialdemokraternas talesperson i migrationsfrågor, Veronica Palm, lade fram partiets nya invandringspolitik. Bland annat lades dessa punkter fram:

– Ställ tydligare krav på asylsökande
– Ge bonus åt de kommuner som satsar mest på flyktingmottagande
– Styr asylsökande till lämpliga kommuner där de kan få jobb eller praktikplats

Vidare menar Palm att varje flykting bör, tillsammans med ett personligt ombud, utveckla en individuell introduktionsplan för den första tiden. Utöver det bör lagen om eget boende ses över.

Poängen skall vara att effektivisera hela processen från att komma hit som flykting till att få ett boende och få leva i landet under mänskliga omständigheter. Tiotusentals människor lever idag, mer eller mindre rättslösa, utan uppehållstillstånd i Sverige.

Södertälje är den kommun, som sett till folkmängd, som tagit emot flest Irakflyktingar. Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokraternas ledare i Södertälje, har inte mycket till övers för de nya åtgärder som presenterats. Lago är inte nöjd med vare sig moderaternas eller socialdemokraternas senaste utspel.

– Inget av dem skulle hjälpa till exempel Södertälje eller Malmö, där flyktingsituationen är totalt ohållbar. Vi kan omöjligt ordna arbete, bostad och skolor till alla som kommer hit, säger Lago till Länstidningen i Södertälje.