För att minska klyftorna mellan olika grupper i samhället har en barnskiva med klassiska svenska sånger spelats in. På både arabiska och svenska. I Jönköpings kommun ska förskolorna, via musiken, hjälpa till att motverka fördomar. Nästa steg i planerna är skivor med thailändska och assyriska översättningar.

Pärlans förskola i Jönköping har flera barn som precis kommit till Sverige. De pratar dålig eller ingen svenska alls. Därför har förskolan, och flera andra i kommunen, använt sig av en skiva som spelats in på både arabiska och svenska när det är dags för sångstund.

Klassiska svenska barnvisor som Bä bä vita lamm och Björnen sover har spelats in på båda språken. Efter positiva reaktioner har nu den relativt nyproducerade skivan delats ut till alla förskolor i Jönköpings kommun. Tanken är att också svenska barn ska få användning för den och lära sig en del arabiska sånger.

Eija Virkkunen, rektor flerspråksenheten i Jönköpings kommun, säger så här till TV4: -På det här sättet kan man väldigt konkret visa för barnen hur man kan integreras i samhället. Att man blir någon. Man är inte utanför, utan att det handlar om oss alla tillsammans.

Det finns redan planer på att spela in fler skivor av liknande sort. Då är meningen att skivorna ska spelas in på fler språk. Först i kön är då översättningar på assyriska och thailändska.