Assyrier trotsade den extrema kylan och deltog i en manifestation på Sergels Torg mot kurdiska gruppers attacker på assyrier i Qamishli.

På kort varsel kallade Assyriska riksförbundet till en manifestation med anledning av den kurdiska YPG milisens attack på de assyriska försvarsstyrkorna i Qamishli. Trots bitande kyla slöt ett par hundra personer upp och värmdes av facklor och av starka tal.

Till skillnad från hur det ofta är vid assyriska events var alla talare unga människor och de flesta var kvinnor. Nohadra Heido fungerade som speaker. Efter att ha hälsat alla välkomna läste hon upp namnen på de assyrier som dödades vid bombattacken den 30 december och vid det kurdiska YPG:s anfall på assyriska GPF natten till den 12 januari.

I sitt tal fördömde riksförbundets ordförande Afram Yakoub de assyriska grupper som sviker sitt folk för att få förmåner av kurdiska makthavare. Korta men kraftiga anföranden hölls också av bland andra Tony Meshko, Firel Danho och Sharrat Cherry.

Manifestationen har refererats till av turkiska Haber24 och av Assyrian International News Agency.

Manifestationen kan ses i sin helhet på Assyria TV