Assyriska riksförbundet i Sverige har beviljats ett tvåårigt projekt av Allmänna arvsfonden för att bryta tabun och ge empowerment till personer med utländsk bakgrund med funktionsnedsättning. Projektet har en budget på närmare tre miljoner kronor och drivs i samarbete med DHR och Neuroförbundet.

Assyriska riksförbundet i Sverige har beviljats ett tvåårigt projekt av Allmänna arvsfonden för att bryta tabun och ge empowerment till personer med utländsk bakgrund med funktionsnedsättning. Projektet har en budget på närmare tre miljoner kronor och drivs i samarbete med DHR och Neuroförbundet.

Projektet Funka utan skam riktar sig till svensk-assyrier och andra med funktionsnedsättning. Projektet omfattar aktiviteter för självstärkande, bearbetning av den enskildes och familjens förhållandesätt till funktionsnedsättning och för en mer accepterande syn på personer med funktionsnedsättning inom målgruppen svensk-assyrier i Sverige.

”Vi är väldigt glada över att projektet har blivit beviljat, eftersom att behovet finns. Vi ser hur tabun kring funktionsnedsättning fortsätter i Sverige för personer med assyrisk bakgrund och vi vill arbeta för att ändra det negativa synsättet till ett positivt”, säger Gabriel Keryakos, ledamot i Assyriska riksförbundet.”Neuroförbundets och DHR:s medverkan stärker projektet och tillför unik kompetens inom ämnet som vi saknar i vår organisation”. 

I Mellanöstern och andra delar av världen är synen på funktionsnedsatta många gånger kopplad till skam och tabun, till skillnad mot dagens Sverige där funktionshinderrörelsen är stark och har bidragit till att funktionsnedsatta syns och hörs i samhället på ett helt annat sätt.

”För oss är det en ära att få vara en del i detta viktiga projekt. Det är en win-win situation för en organisation som DHR, då vi jobbar med rättighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Genom projektet blir vi samtidigt bättre på att bemöta och stötta personer med utländsk härkomst”, kommenterar Rasmus Isaksson, Förbundsordförande för DHR-förbundet.

Veckoslutskurser, nätverksträffar och sommarläger är några av aktiviteterna inom ramen för projektet. Den röda tråden syftar till att personer med funktionsnedsättning ska stärkas och få större kunskap om sina rättigheter och möjligheter i samhället. Projektet fokuserar på tre geografiska områden; Göteborg, Jönköping och Södertälje.

Funktionshinder ska ses som en möjlighet i Sverige och i övriga världen. Neuroförbundet har alltid arbetat för att det ska vara så. Vi är glada för att vi har givits möjlighet att medverka i detta projekt med Assyriska riksförbundet, säger Stefan Käll, jurist på Neuroförbundet. – ”Vi kan lära oss mycket av att ha sällskap in i framtiden. Vi ser fram emot detta projekt”.

Ett slutmål med projektet är att skapa en generaliserbar metod som sedan kan användas av andra minoritetsgrupper, där liknande problematik existerar. Ett annat mål är att skapa en modell för kommunernas funktionshinderråd att använda sig av i framtiden. Projektet Funka utan skam är en del av Arvsfondens satsning Egen kraft som syftar till att skapa en förändring i samhället som förbättrar levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder.

 

Anmäl ditt intresse att delta
En funktionsnedsättning betyder att man har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Detta kan vara i olika grader och kan påverka livet olika mycket.

En del föds med någon form av funktionsnedsättning, men andra kan få de till följd av en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha hela sitt liv men även under en kortare period. Det är väldigt brett och behöver inte nödvändigtvis betyda att man är rullstolsbunden. Det kan bland annat vara nedsatt hörsel, psykiska påfrestningar från en krigsskada, problem med balansen eller att man är rullstolsbunden.

Om du eller någon i din närhet har en funktionsnedsättning så är du välkommen att medverka i projektet. All medverkan är kostnadsfri. För mer information kontakta projektledaren Maria Kaplo per e-post till: maria.kaplo@assyriskariksforbundet.se