De assyriska föreningarna anordnade på söndagen martyrernas dag, den 7 augusti, runtom i Sverige. Assyrierna mindes offren för massakrer som har drabbat den assyriska nationen och som kulminerade i folkmordet Seyfo 1915 i dåvarande osmanska Turkiet. Författaren och journalisten Augin Kurt Haninke talade i Norsborg, Elisabeth Ercin i Norrköping och Sabri Atman i Jönköping.

Augin Kurt Haninke, som talade i Norsborg, tog upp våra kyrkoledares agerande efter Seyfo, då vissa patriarker försökte turkifiera och senare arabisera assyrierna. Augin Kurt Haninke talade inför ett 50-tal åhörare i Assyriska kulturföreningen i norra Botkyrka och beklagade att kyrkan inte har hedrat våra martyrer med en egen dag

I stället är det den assyriska rörelsen som har satt den 7 augusti, dagen för Simele-massakern 1933, som en dag att minnas alla assyriska martyrer genom tiderna. Han delade också med sig av den studie som han har gjort kring epoken efter Seyfo. Det var då som de assyriska kyrkoledarna började visa en oreserverad lojalitet gentemot olika regimer i Mellanöstern, vilket har bidragit till att assyrierna i Turkiet fråntogs sina minoritetsrättigheter. När det syrisk-ortodoxa patriarkatet sedan flyttade till Syrien 1932/33 började en arabiseringsprocess av assyrierna som pågår än idag.

Den andre talaren i Norsborg var kyrkoherde Naaman Oussi, som berättade om Seyfo i Turabdin och citerade bland annat olika författare som tagit upp förföljelser och massakrer av de kristna minoriteterna i Mellanöstern.

I Norrköping deltog cirka 120 personer på minnesdagen som började med en tyst minut och därefter lästes en bön av Fader George Malke från Linköping.  Tal hölls av Elisabeth Ercin som representerade ARS och Nahir Nison höll tal som representant för AUF. Sargon Altun var diktläsare och Fehmi Bargello höll ett föredrag under temat: sanna händelser och upplevelser under tiden för Seyfo. Murat Deniz avslutade med att spela flöjt till ljuvliga men sorliga toner.

I Jönköping fick man också höra på musik genom Assyriska Turabdin föreningens tjejkör. Huvudtalare vid arrangemanget i år var Seyfocenters ordförande Sabri Atman från Holland. Sabri är känd för sina aktiviteter gällande folkmordsfrågan och driver idag Seyfocenter.

Sabri Atman påpekade att om assyrierna skall fortleva som en folkgrupp med sin kultur och historia i sina hemländer krävs det av FN och EU att ta sitt ansvar och erkänna folkmordet på assyrierna och jobba för en autonom zon för assyrierna.
Minnet av martyrer hyllades med ett fullspäckat två timmars program, och det som rörde upp mest känslor var Sabris inspirerande föreläsning samt filmen Mayrig – som berör folkmordet .

Minnestunden avslutades med sången Dashta d Ba‘quba som alla var med och sjöng. Likt Norrköping var det ungefär 120 personer närvarade vid martyrernas minnesstund i Jönköping.