Tusentals irakier i Sverige har fått beskedet att de inte får stanna kvar i landet. Orsaken är att Migrationsverket anser att det inte längre råder väpnad konflikt i Irak. Migrationsverket får visst medhåll från politiker Irak, men vill helst att Sverige låter dem stanna tills säkerhetsläget förbättras.

Det irakiska parlamentets vice talman, Taifour Araf, uppger att Irak gärna ser att alla återvänder. Araf säger att han hoppas att exilen är temporär och att fler kan återvända när säkerhetsläget ser bättre ut.

– Vi vill att alla återvänder, men nu det vore fint om ni i Sverige inte kastade ut dem innan vi förmår att ta emot dem, säger Araf till Sveriges Radio.

Även den assyriske politikern Yonadam Kanna hoppas att många hittar hem till Irak. Kanna är assyriernas enda representant i det irakiska parlamentet. De kristna assyrierna är bland de minoriteter som har drabbats hårdast av kriget i Irak. Nästan hälften av alla irakiska flyktingar är assyrier, trots att assyrierna bara utgör ett par procent av befolkningen.

Kanna är på det klara med att Irak är i behov av sin medelklass tillbaka i landet. Ingenjörer, läkare och elektriker behövs när landet skall återuppbyggas. Men Kanna inser att Irak inte kan ta hand om dem ännu och ber att Sverige ska låta dem stanna. Ett tag till.