Den svenska migrationsministern Tobias Billström (M) frågades i veckan som gick ut i riksdagens kammare angående de uppmärksammade tvångsavvisningarna som skett av kristna till Irak. För frågorna stod riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (S).

I riksdagens har ledamöterna vid givna tillfällen möjligheter att ställa frågor direkt till statsråden på plats. Ett sådant tillfälle var den 20 januari i år och Kerimo, som själv har assyriska rötter, valde att lyfta frågan om de tvångsavisningarna av personer från Irak tillbaka till hemlandet. Inte minst berör frågan de kristna, varav många är assyrier, som under de senaste månaderna utsatts för terrorkampanjer i bland annat huvudstaden Bagdad.

Kerimo betonade att många institutioner såsom Europarådet, Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och FN:s flyktingorgan, riktat skarp kritik mot Sverige som med tvång skickar irakier, och särskilt kristna, till Irak. Han menade också att avvisningsbesluten strider mot många organisationers bedömningar av rättsäkerheten i Irak och riktade sedan sin fråga till migrationsminister Tobias Billström.

– Trots denna kritik fortsätter utvisningarna till Irak. Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att sluta utvisa människor till döden? frågade Yilmaz Kerimo.

Billström menade att avvisningarna går i linje med att Europeiska domstolen beslutat att avslå ansökningarna från flyktingar som sökt om inhibition av besluten. Det tolkar han som att Migrationsverket har fattat korrekta beslut.

– Regeringen har inte för avsikt att stoppa det arbete som pågår med återvändande av de människor som har fått avslag på sin asylansökan efter en rättssäker prövning. Vi ger skydd åt de människor som behöver det. Men vi har också rätt att i enlighet med internationella avtal säga nej till dem som inte uppfyller kraven, svarade migrationsminister Tobias Billström.

Kerimo replikerade och gav exempel på hur andra Europeiska länder hanterat frågan och givit kristna skydd, och ställde återigen frågan om inte några åtgärder från ministern kommer att vidtas för att stoppa utvisningarna av persner till Irak. Migrationsministern svarade då att ”bara 800 har skickats tillbaka med tvång” till Irak.

Av migrationsministerns svar står det klart att inga ansträngningar från regeringshåll kommer att göras för att stoppa de avvisningar som sker av kristna till Irak där de löper stor risk att utsättas för förföljelser på grund av sin tro.