Biståndsministern och utrikesministern har debatterat Sveriges stöd till Irak med Assyriska riksförbundet i tidningen Svenska Dagbladet.

Sveriges ministrar har inte tid att svara på varje debattinlägg som kritiserar deras fögderi. Men förra veckan gick biståndsminister Isabella Lövin (mp) och utrikesminister Margot Wallström (s) i gemensamt svaromål på en debattartikel av Assyriska riksförbundet.

– Det faktum att två ministrar ser det som angeläget att svara på vår kritik visar att ämnet är viktigt och behöver debatteras, säger förbundsordförande Afram Yakoub.

Debatten började med att ARS kritiserade den svenska regeringen för att i sin Irakpolitik förbise de minoriteter – assyrier och yazidier – som hotas av total utplåning från regionen. I utspelet efterlyste ARS riktat humanitärt stöd till minoriteterna, klara politiska ställningstagande till förmån för dem samt att deras försvarsstyrkor skulle inkluderas i Sveriges militära stöd.

Ministrarna Lövin och Wallström medgav i sitt svar att etniska och religiösa minoriteter har drabbats särskilt hårt av Islamiska Statens (som ministrarna kallar ISIL) framfart. Däremot underströk de att det humanitära biståndet måste ges till alla och kan inte riktas till någon speciellt grupp. Den politiska frågan om Nineveslättens framtid är, enligt ministrarna, en intern irakisk fråga.

I sin slutreplik betonade Assyriska riksförbundet att Sverige ger riktat stöd för att hjälpa exempelvis kvinnor och homosexuella.

Frågan är varför vår regering väljer att rikta särskilt stöd baserat på kön och sexuell läggning men är helt oförstående inför särskilt stöd baserat på etnicitet. Lövin och Wallström skriver själva i sin replik att ”etniska och religiösa minoritetsgrupper har drabbats särskilt hårt av ISIL:s framfart och är överrepresenterade bland de människor som tvingats fly från sina hem”. Är det då inte rimligt att de som är särskilt hårt drabbade också får ett särskilt stöd?

– Vi är glada över att ministrarna svarade, men inte nöjda med deras svar, förklarar Afram Yakoub. Men vi ser fram emot att ha en fortsatt dialog om hur Sverige bäst kan stödja assyrierna.