Med anledning av den kände assyriske författaren och läraren Abrohom Nuros bortgång vill vi hålls en minnesgudtjänst i Södertälje.

Assyrien Kulturcenter har, i samråd med ärkebiskop Abdulahad Gallo Shabo och khouri Gabriel Barqasho, kommit överens om att det skall hållas en gudtjänst till hans minne.

– Malfono Abrohom Nuro vigde sitt liv åt att utveckla det assyriska språket och förtjänar att minnas på ett respektfullt sätt, meddelar George Baryawno, kansliansvarig för Assyrien Kulturcenter.

Efter gudstjänsten kommer det att hållas tal och dikter till Nuros ära. Gudstjänsten och minnesstunden kommer att hållas i S:t Jakob av Nsibin katedralen i Hovsjö, Södertälje, Söndagen den 18 januari, i st. Jakob kyrkans nya lokaler i Södertälje klockan 9.00.