Moderaterna vill ha hårdare krav på flyktingar som nyligen anlänt till landet. Meningen är att ersättningen skall dras in om inte kraven följs enligt ett särskilt kontrakt mellan den nyanlände och staten. Medan moderaterna är positiva till sitt nytänkande, är socialdemokraterna inte oväntat något mer negativa.

Hela materialet presenterades på moderaternas partikonvent igår av en arbetsgrupp inom partiet. Moderaterna har tidigare i år i en debattartikel tagit upp samma ämne, där man uttryckte att regeringens reformer är bra men inte tillräckliga.

Debattartikeln, som undertecknades av migrationsministern Tobias Billström, socialborgarrådet Ulf Kristersson och riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson, tog bland annat upp det överdrivna kravet på svenskhet i arbetslivet. Bland annat ville Billström att asylsökande måste uppmuntras till att bosätta sig där chansen till arbete och bostad är störst.

”Det finns en problematisk rädsla för bra, men bruten svenska och många arbetsplatser lider av internationell syrebrist”, skriver artikelförfattarna.

Veronica Palm (s) var mer kritisk till migrationsministerns resonemang. – Det som Billström signalerar är att människor är lata. Han använder en retorik som låter farligt nära en extremhögerretorik, säger Palm till Rapport.

Det som presenterades på partikonventet är ett individuellt kontrakt som klargör vilka krav som ställs vad beträffar att lära sig svenska och att skaffa sig arbete. Om asylsökande vill bo där de inte kan försörja sig kan de förlora bidrag enligt DN.

Utgångspunkten med förslaget är att alla nyanlända i möjligaste mån ska försörja sig själva. Enligt den moderata arbetsgruppen är det hittills bara var femte som är självförsörjande inom två och ett halvt år av dem som fått uppehållstillstånd och kommunal introduktion.

På moderaternas officiella hemsida skriver Elisabeth Svantesson att kontraktet ska utgå från individens kunskaper.

”Kontraktet ska tydliggöra förväntningar och krav på den nyanlände, men även de insatser den nyanlände har rätt till för att en snabb etablering på arbetsmarknaden ska vara möjlig. Kontraktet ska vara individuellt och möjligt att omförhandla under kontraktstiden samt kopplas till den etableringsersättning individen får. Att bryta kontraktet ska få reella konsekvenser. Detta gäller båda parter”, fortsätter Svantesson på hemsidan.

Förslaget kommer att fortsätta diskuteras i ett framtidskonvent om några veckor.