När polska Marta Bogumila Wozniak besökte Sverige för sju år sedan visste hon inte att hon skulle finna sin nya kärlek här, nämligen assyrierna. ”Jag hade aldrig tidigare sett sådan gästfrihet, godhet och generositet,” säger hon. Det är detta möte som ligger till grund för hennes sju år långa forskning om assyrier och deras arv.

Det var för sju år sedan som Wozniak först kom i kontakt med assyrier. En av hennes två kompisar som hon hälsade på i Sverige är polsk med assyriskt ursprung och bor i Södertälje. 

– Jag hade aldrig tidigare sett sådan gästfrihet, godhet och generositet. Trots att vi inte kunde kommunicera på samma språk, de talar arabiska och jag engelska, hade jag aldrig känt mig så hemma och välkommen, säger hon.

Familjen visade henne bland annat den assyriska kyrkan och berättade lite om deras historia.
Wozniak kände igen sin egen familjs historia i assyriernas berättelser om förföljelser och mord. Hälften av hennes familj mördades under andra världskriget och de som överlevde förlorade allt de hade.

Det var då hon bestämde sig. Hon skulle lära sig så mycket som möjligt om detta folk som hon kände en stark koppling till, berättar hon. Så fort hon kom hem började hon leta efter litteratur om assyrierna och skrev in sig på en arabisk språkkurs. 

– Jag ville kunna kommunicera med de assyrier som inte talade engelska. Jag fick även ett stipendium att åka till Syrien för att studera språket i ett helt år. Detta var efter min första uppsats om assyriska immigranters situation i Europa, säger hon.

Under åren har hon skrivit flera uppsatser om assyrierna och hållit olika föredrag i ämnet. Hon har även rest till assyriska trakter i Turkiet för att se vad som finns kvar av deras hemland.

Hon skrev även sin magisteruppsats om Koptiska kyrkan och nu skriver hon sin avhandling som heter ”Nutida assyrier: sökandet efter en nationell identitet”.

Med Wozniaks förkärlek för assyrierna är det förståeligt att hon tycker om sitt förnamn. 

– Jag är glad att jag har ett assyriskt namn. Marta betyder drottning. För övrigt är det ett mycket populärt namn i Polen, säger hon.

Wozniak är född och uppvuxen i Polens nästa största stad, Lodz – uttalas som woodge – som ligger sydväst om Warszawa. Bland stadens cirka 800 000 invånare finns hennes familj och större delen av släkten. Hon arbetar som lektor på universitetet i sin hemstad med anknytning till avdelningen för mellanöstern och nordafrikanska studier.

Hennes avhandling om assyrisk identitet består av tre delar: teoretisk, historisk och sociologisk. I den första delen ska hon ta upp de olika vägarna mot en identitet. I den historiska delen tar hon upp Seyfo, assyriska folkmordet, och utvandringen från hemlandet. Den tredje delen fokuserar på åsikter om folket. Huvudsakligen är hon intresserad av hur assyrier uppfattar sig själva.


För att samla uppgifter på tredje punkten har hon utformat en enkät som man kan svara på anonymt. För de som är intresserade av att svara på enkäten och hjälpa henne samla in material för slutspurten av sin avhandling kan ni klicka här