I en flerpartimotion till riksdagen av Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna till riksdagen kräver att Sverige erkänner folkmordet på armenier och assyrier/syrianer/kaldéer i nuvarande Turkiet 1915-19.Det är med en bred parlamentarisk uppslutning som denna flerpartimotion skrivs för att Sverige ska erkänna folkmordet på armenier och assyrier/syrianer/kaldéer i nuvarande Turkiet 1915-19. Miljöpartiets riksdagsledamöter Mats Pertoft, Esabelle Reshdouni, Bodil Ceballos och Peter Rådberg tillsammans med Socialdemokraternas Yilmaz Kerimo, Vänsterpartiets Hans Linde samt Kristdemokraternas Lennart Sacrédeus står samtliga bakom motionen.Södertäljebon och riksdagsledamoten Mats Pertoft (mp) som är en av initiativtagarna till motionen är glad över att ha kunnat nå en så pass bred parlamentarisk uppslutning för ett erkännande av folkmordet.– Det är en mycket aktuell fråga som berör mig djupt och jag anser att det är en mycket viktig fråga att Sverige och världen erkänner folkmordet. Det är även en fråga av principiell betydelse att folkmord inte förtigs, annars riskerar de att upprepas, säger Mats Pertoft.Pertoft har arbetat hårt för att få så stor uppslutning bakom motionen som möjligt.– Jag har frågat enskilda riksdagsledamöter inom samtliga riksdagspartier och på så sätt försökt nå full enighet i frågan, säger Mats Pertoft.Anledningen till att till exempel Folkpartiet och Centerpartiet inte står bakom denna flerpartimotion är enligt Mats Pertoft på grund av att de ämnar skriva egna motioner i ärendet.I en egen motion skriver Folkpartiets Fredrik Malm, Cecilia Wikström och Karin Pilsäter att Sverige måste erkänna folkmordet samt vikten av att förmå Turkiet att öppna de historiska arkiven och att inom EU verka för att Turkiet erkänner folkmordet på armenier, assyrier/kaldéer/syrianer och pontiska greker.Frågan om folkmordet på assyrierna har i Sveriges riksdag flertal gånger varit föremål för debatt och omröstning. Första gången som frågan togs upp var på initiativ av den före detta riksdagsledamoten Murad Artin (v) år 2000 men diskuterades 2001 och har sedan dess avlösts av flera motioner från riksdagsledamöter inom de flesta riksdagspartier. Efter riksdagsvalet hösten 2006 var det hela sex motioner som lämnades in om ett erkännande av folkmordet.Motionerna kommer att under nästa år att behandlas i riksdagens utrikesutskott för att sedan tas upp i riksdagen.Fotnot: Den allmänna motionstiden slutade fredagen den 5 oktober.