Turerna kring nedtystningen av integrationsminister Erik Ullenhags uttalande om Seyfo/Folkmordet 1915 blir allt märkligare. Nu har det visat sig att det lämnats motstridiga uppgifter till varför uttalandet togs bort från regeringens hemsida.

Det finns de folkpartister som varit starkt engagerade för assyrierna. Många assyrier minns exempelvis Olle Wästbergs som länge arbetat för assyriska flyktingar, Fredrik Malm som bland annat är engagerad för assyriernas rättigheter i hemlandet och inte minst Gulan Avci och Agneta Berliner som var med och drev igenom riksdagens erkännande av Seyfo/Folkmordet 1915.

När integrationsminister Erik Ullenhag, också han folkpartist, i sitt minnestal i Stockholms stora synagoga tog upp folkmordet och kallade det för vad det är gladdes många assyrier, armenier och pontiska greker över det. Talet uppmärksammades och fanns att läsa på regeringens hemsida. Talet togs dock bort och den officiella anledningen till att så skett är fortfarande höjd i dunkel.

Det är författaren, krönikören och bloggaren Nima Dervish som jämfört de uppgifter han själv fått med de uppgifter som givits till tidningen Dagen.se och konstaterat motstridigheten i uppgifterna som givits om anledningen till borttagandet av talet.

Efter att ministerns pressekreterare Lena Hallerby i samtal med Dervish den 3 februari sagt sig inte vetat vad som skett med Ullenhags tal men hänvisat till att talet finns på folkpartiets hemsida fick Dervish den 4 februari följande besked från en brevsvarare hos integrationsminister Erik Ullenhag.

– Jag har ringt och pratat med dem som är ansvariga för regeringens hemsida och det har tydligen blivit något fel med Erik tal. De har lovat att åtgärda felet så snart som möjligt, skriver Carolina Schale, brevsvarare hos integrationsministern.

Brevet finns också publicerat på Dervish blogg. Den 16 februari publicerade tidningen Dagen.se en artikel där man återger vad migrationsministerns pressekreterare Lena Hallerby har att säga om varför talet togs bort.

– Det togs bort eftersom det inte var samordnad politik, säger Lena Hallerby  till Dagen.se.

Anledningen till varför ministerns uttalande om Seyfo/Folkmordet 1915 tagits bort från regeringens hemsida har alltså skiftat från att vara ett misstag till att bero på att det inte vara samordnad politik. Dagen.se tolkar det som att Ullenhag får stå för åsikterna själv och att det inte är regeringens politik. 

Pressekreteraren Lena Hallerby kunde inte heller ge något klart besked huruvida den turkiska ambassaden varit i kontakt med regeringen för att förmå dem att ta bort talet men uppger till Dagen.se att ”De har i alla fall inte ringt hit.”

De motstridiga uppgifterna och hanteringen av integrationsminister Ullenhags tal visar att Seyfo/Folkmordet 1915 fortfarande är en politiskt laddad fråga där inte ens ett tal där ett statsråd nämner händelserna och kallar dem för vad de är får finnas på regeringens hemsida.