18 maj anordnar ABF en paneldebatt och filmvisning för Socialdemokrater för att diskutera partiets hållning till Seyfofrågan.

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) har i samspråk med bland andra Assyriska riksförbundet förberett en unik tillställning för att belysa och debattera frågan om folkmordet 1915.

Torsdag 18 maj anordnar ABF en paneldebatt och visning av filmen The Promise för socialdemokrater på Tumbascenen. Representanter från bland andra Assyriska riksförbundet är inbjudna att tala, likaså Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Gabriel Melki (S) kommunstyrelsens vice ordförande i Botkyrka och Ilan Debasso (S), kommunalråd i Jönköping samt ledamit i partistyrelsen. Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, Försvarshögskolan och Stockholms universitet och tidigare folkrättsrådgivare på UD medvekar också.

ABF anger följande som bakgrund till varför man arrangerar paneldebatten: ”Att regeringen ska raticifera Riksdagens beslut att erkänna folkmordet, Seyfo 1915 är en stor och viktig fråga för ett antal av ABF:s medlems- och samarbetsorganisationer. Frågan är väldigt dagsaktuell och har satt det Socialdemokratiska partiet i fokus hos många av våra organisationer i samband med besvarandet av Socialdemokraterna i Södertäljes motion som behandlades under den Socialdemokratiska kongressen i Göteborg 8-12 april.”

Se bifogad fil för mer info om arrangemanget.

 

ABF_paneldebatt