Var tjugonde minut stampar en ny elev in i Assyrien kulturcenter i Botkyrka på tisdagar och onsdagar för en lektion med kompositören och musikläraren Eliaz Zazi. Målet är att eleverna går ihop och bildar ett band som fyller föreningens lokaler med ljuv musik i framtiden.

Två dagar i veckan som musiklärare i Assyrien Kulturcenter och två dagar i Assyriska kulturföreningen i Södertälje vittnar om att Eliaz Zazi är en omtyckt musiklärare bland assyrier. Elias hade lärt ut musik för flera år sedan i de båda föreningarna men hade sedan lagt av då tiden blev alltför knapp. Men övertalningsförsöken samlade sig till en stark flod som forslade honom tillbaka till eleverna. Nu undervisar han åter i de båda föreningarna. I Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har han femton elever i varierande åldrar. Gränsen för hur unga eleverna får vara går efter hur väl rumpan och stolen kommer överens, berättar han.

– Jag brukar inte ta emot elever yngre än sju år för att de måste kunna sitta ordentligt och rakt i ryggen för att lära sig spela, annars går de första lektionerna åt att lära dem sitta, säger han vis av erfarenhet.

Intresset var stort för musikkursen i Assyrien Kulturcenter och därför finns förutom Elias Zazi även musikern och sångaren Mousa Elias som lär ut. Tillsammans undervisar de runt 35 elever. Kursen är inne på termin nummer två och Elias Zazi vill fortsätta flera terminer med att lära ut sitt livs passion. Samtidigt har han klara mål med vilken sorts undervisning han ger till eleverna.

– Jag har gjort klart för alla att jag inte vill utbilda konsertpianister, och det här är viktigt, jag vill skapa och bibehålla musikintresset hos eleven, det viktigaste för mig är att mina elever inte tappar intresset, förklarar han och resonerar kring vad som behövs för att eleverna inte ska tappa intresset.

– De måste få bra grunder, det betyder att de ska kunna läsa noter. När de är äldre och kommer hem trötta efter jobbet, då ska de ta sitt instrument och spela i tio minuter och bara koppla av, sen kan fritiden börja, för musik är bland de få ämnen där man använder båda hjärnhalvorna samtidigt, det gör man nästan aldrig annars, därför får man ro när man spelar musik, säger Elias Zazi.

I föreningen har man förhoppningar om att eleverna inte ska lära sig skapa vacker musik bara för att sedan dra sig hem och behålla njutningen för sig själva. Drömmen är att några elever går ihop och bildar ett musikband som kan uppträda under de många fester och arrangemang som föreningen anordnar varje år. Ännu syns inga konturer av ett band men ledningen i föreningen känner på sig att någonting kommer att hända.

– Med två prisade musiker som lärare är det ingen fråga om ifall det blir ett band utan när, säger Assyrien Kulturcenters ordförande Aziz Poli och ger därmed uttryck för hela föreningens starka förhoppningar.