Assyrier, som kristen minoritet i mellanöstern, har länge behandlats som andra klassens medborgare. Andrias Isik anser att assyrier nu även har blivit en andra klassens trosanhängare i Syrisk-ortodoxa kyrkan.

I många hundra år har mitt assyriska folk varit andra klassens medborgare. I länder som Syrien, Turkiet, Irak och Iran. Jag har läst om det, jag har fått det berättat för mig genom den muntliga traditionen och jag får läsa om det idag. 

Men jag trodde inte det skulle kunna vara så i Sverige år 2010, måhända att vi inte är andra klassens medborgare på samma sätt som i Mesopotamien. Vi betalar ingen extra skatt till staten för att vi är kristna, inte heller blir vi trakasserade för att vi är assyrier i Sverige.

Istället är det vår egen kyrka, syrisk-ortodoxa kyrkan som illabehandlar och underminerar namnet assyrier och personer som tillhör denna folkgrupp. I den syrisk-ortodoxa kyrkan har vi istället blivit ansedda som andra klassens trosanhängare.

Bitterheten inom kyrkan som har som ambition att avreglera allt som har med det assyriska att göra medför att vi också får se att det indirekt resulterar i försvagning av folkgruppen assyrier. Om assyriska organisationer har som mål att bevara och tillvarata assyriska intressen så har man i vart fall inte gett möjligheten till folket om en alternativ religiös tillhörighet eller samfund. Inte heller verkar man ha ställt några krav på den syrisk-ortodoxa kyrkans ledning.

Att våra organisationer och den assyriska rörelsen i stort har gett efter för påtryckningar utan att ställa några krav är ett resultat av det vi ser idag. Både Aryo Makko och Tiglath Yamo har skrivit om hur prästen Jacob Kasselia vägrat döpa barn med assyriska namn. Och det kommer att bli värre om inte vi säger ifrån, ställer krav och kräver förändring.

Därför vill jag se en kraftaktion från organisationerna, om vi inte kan välja assyriska namn, om vår kyrka benämns felaktigt (läs syrianska-ortodoxa kyrkan) så måste ni ge alternativ till oss assyrier. Det är ert ansvar, er uppgift – att se till så att assyrier inte blir kränkta. Har ni en dold agenda så ska vi assyrier få till oss det, NU. Det är lätt hänt att folk spekulerar i att något annat ligger bakom denna assyriska avreglering inom kyrkan utan pardon.

Inte någonstans kan jag se en skrivelse från vår rörelse om en aktion, en idé eller tanke om åtgärder. Undersök möjligheter, går det till exempel att ställa nya krav på kyrkan för att tillvarata assyriska intressen eller går det med stöd av folket att upprätta ett nytt samfund? Har vårt folk den starka viljan och målmedvetenheten – så vet jag att det kommer gå. Alternativt borde vi introduceras för Österns assyriska kyrka, vår broder kyrka. Där kommer vi inte att bli nedvärderade när vi använder det assyriska namn, påtalar vårt assyriska arv eller talar om något assyriskt.

Gör något – men sitt inte tigande, accepterande och titta på när vi blir kränkta för att vi är assyrier och blir tvungna att underminera vårt assyriska arv så fort vi besöker kyrkan. Finns inte vi så finns inte ADO, ADR eller någon annan assyrisk organisation för den delen.

Denna problematik gäller inte enbart dopet vid valet av namn. Namnproblemet är bara en del i ledet av försvagningen av assyrier och det assyriska namnet i kyrkan. Det är genom namn på individer man vet från vilket folk han/hon härstammar, det är av den anledningen också viktigt att vi får behålla och döpa våra barn till assyriska namn.

Agera innan det är för sent – vi vill inte vara andra klassens trosanhängare!

Andrias Isik