Inför valet har vi alltför ofta hört hur assyrier tänker rösta på Sverigedemokraterna. Vi vill med detta uttalande uppmana alla som tänker i dessa banor att omvärdera sin ståndpunkt, skriver Isak Betsimon (MP) och Ninos Maraha (FP).

Den 14 september är det flera demokratiska val som ska hållas runtom i Sverige. Bland annat är det val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. 

Under valkampanjen har vi presenterat flera mål som vi har i vårt politiska engagemang och hur vi vill arbeta vad gäller vårt folk i hemlandet. Visst, vi har inte samma syn och ideologi på hur vårt samhälle ska bäst utvecklas och vad vi politiker ska prioritera men det behöver inte hindra oss från att hitta gemensamma frågor, framförallt i situationer där vårt folks existens är hotad. 

IS (tidigare ISIS) framfart har gjort att vi har fört upp den assyriska frågan i våra respektive partier. Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som behöver göras för att hjälpa vårt folk i det drabbade områden i Irak och Syrien. Vi fortsätter att aktualisera frågan om Seyfo nu när 100 årsdagen närmar sig och vi fortsätter att informera och uppdatera nyckelpersoner inom partiorganisationen om hur situationen ser ut för vårt folk i hemlandet. 

Det akuta läget i Irak och Syrien har också skapat en rädsla, förtvivlan och desperation bland vårt folk här i Sverige som tyvärr har lett till att flera söker enklare vägar och lösningsmodeller. De lyssnar på SD:s demagogiska retorik och börjar tro på det. De börjar anamma det som sägs av de främlingsfientliga Sverigedemokraterna och börjar uppmuntra sina vänner att gå och rösta på partiet. Det här kan vi inte acceptera och ser det som vårt gemensamma mål att upplysa alla vad det är SD faktiskt står för. 

Vad många sympatisörer tyvärr missar är att SD inte skiljer sig så mycket från de tidigare makthavare från Mellanöstern, som var orsaken till vårt folks exodus till Sverige. SD använder samma assimileringspolitik, där vår identitet, kultur och vårt språk anses som främmande och måste bekämpas. I SD:s  partiprogram står följande:

”Vi vill istället se en återgång till en assimileringspolitik liknande den som fördes i Sverige fram till mitten av 1970-talet”

Enligt nationalencyklopedin betyder ordet assimilation ”process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner.”

Det här är vad en del av assyrier vill rösta på. Det här är vad dessa assyrier och andra svenskar med invandrarbakgrund vill se i framtidens Sverige. Om vi inte motsäger oss det kanske ni ska ställa er frågan varför vi ska beklaga över vårt folk som tvingas assimileras i vårt hemland? Varför kan de inte bara assimileras och konvertera sin religion och identitet? 

Den assyriske väljaren ska heller inte glömma att med SD:s politik skulle vårt folk som nyligen flytt Syrien och Irak skickas tillbaka i händerna på ISIS eller al-Nusra våld. Lyckligtvis har ni som förtidsröstat på SD har chansen att ångra er på valdagen. Sumpa inte denna fantastiska, demokratiska möjlighet.

Den 14 september avgör hur vi vill forma Sverige. Låt oss forma det till en inkluderande och mångkulturellt Sverige som accepterar din identitet, kultur, hemspråk och som absolut inte tolererar intoleransen som Sverigedemokraterna representerar. 

 Källor

Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/assimilation/119521

SD:s program: http://sverigedemokraternaspartiprogram.wordpress.com/2010/08/23/sverigedemokraterna-invandringspolitiskt-program/

Isak Betsimon (MP) kandidat till kommunfullmäktige i Botkyrka, Ninos Maraha (fp), kandidat till riksdagen och landstinget i Stockholms län