Det australiensiska arbetarpartiets kvinnoförbund har nyligen erkänt folkmorden på assyrier, armenier och greker som ”de största brott mot mänskligheten”.

Det styrande Labor party har en historia i Australien liknande Socialdemokratiska partiet i Sverige. Partiets kvinnoförbund samlade sina medlemmar till årskongress 14-15 maj i år från alla delar av Australien. 

 Under kongressen antogs en resolution om erkännande av Seyfo med följande formulering: 

That this conference recognise the genocides of the Armenians, Hellenes and Assyrians from 1915 to 1923 is one of the greatest crimes against humanity, and: (a) joins the Australian Armenian, Australian Hellenic and Australian Assyrian communities in honouring the memory of the innocent men, women and children who fell victim to the first modern genocide; (b) condemns the genocides of the Armenians, Hellenes and Assyrians, and all other acts of genocide as the ultimate act of intolerance; (c) recognises the importance of remembering and learning from such dark chapters in human history to ensure that such crimes against humanity are not allowed to be repeated; (d) condemns and prevents all attempts to use the passage of time to deny or distort the historical truth of the genocides of the Armenians, Hellenes and Assyrians, and other acts of genocide; (e) recalls the testimonies of ANZAC prisoners-of-war and other servicemen who were witness to the genocides of the Armenians, Hellenes and Assyrians; (f) recalls the testimonies of ANZAC servicemen who rescued Armenian, Hellene and Assyrian genocide survivors; (g) acknowledges the significant humanitarian relief contribution made by the people of Australia to the victims and survivors of the Armenian, Hellene and Assyrian Genocides

Erkännandet är ett stort steg i rätt riktning för att förmå den australiensiska regeringen att erkänna folkmordet. Assyriska, armeniska och grekiska organisationer i Australien har sedan en tid koordinerat sina aktioner och stöttat varandra i arbetet.