Den assyriska kämpen och aktivisten Ninos Aho avled under natten den 15 juli i Kalifornien efter en mångarig kamp mot cancern. Hans oavbrutna arbete för det assyriska folket och briljanta retorik kommer att saknas av många.

Ninos Aho föddes i den assyriska byn Garke-Shamo i Assyrien år 1945. Han kom tidigt i kontakt med den assyriska rörelsen och blev en av grundarna av Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO), den första riktiga politiska organisationen bland västassyrier. Han spelade en stor roll för utvecklingen av ADO:s kulturella arbete och använde sin talang i det patriotiska arbetet genom att skriva dikter och sångtexter.

Ninos Aho var även en skicklig retoriker och en eftertraktad talare som hade förmågan att inspirera många assyrier att fortsatta kampen för ett fritt och självständigt Assyrien. I sina tal och dikter upprepade han vikten av att tro på den politiska kampen och aldrig ge upp.

Assyriska Riksförbundet i Sverige och tidningen Hujåda framför sina kondoleanser till famijen Aho. Må han vila i frid. 

OBS:  Assyriska föreningen i Södertälje är öppen idag den 16 juli för de som vill komma och framföra sina kondoleanser.