Armeniens parlament har i ett historiskt beslut idag enhälligt erkänt det grekiska och det assyriska folkmordet, vilket landets ambassadör i Stockholm välkomnar.

Det har länge legat i luften att Armenien, som varit en självständig republik i 24 år, officiellt ska erkänna Seyfo. Landets ledning har goda relationer till den assyriska folkgruppen och i huvudstaden Jerevan finns sedan tre år tillbaka ett minnesmärke för Seyfos offer. Nu kommer också ett officiellt erkännande.

Parlamentsledamoten Edvard Sharmanazov, som har grekisk bakgrund, lade fram ett förslag i parlamentet om att fördöma det grekiska och det assyriska folkmordet som ägde rum i det osmanska riket. När förslaget diskuterades i parlamentet på måndag fick det stöd av alla partier. Idag, tisdagen den 24 mars, antogs förslaget enhälligt med rösterna 117-0. Parlamentet har 131 medlemmar, av vilka 14 var frånvarande.

– Att Republiken Armeniens nationalförsamling den 24 mars 2015 antog resolution ”Fördömande av det grekiska och det assyriska folkmordet utfört av det osmanska Turkiet 1915-23” är ett ytterligare bidrag till erkännandet av och den världsvida kampen mot folkmord, säger Artak Apitonian, Armeniens ambassadör i Stockholm. Beslutet fattades enhälligt vilket visar att alla delar av det armeniska samhället förenas i fördömandet av folkmordet som drabbade assyrier och pontiska greker. Detta beslut är ytterligare ett bevis på att vi står enade med våra assyriska och grekiska bröder i kampen för ett internationellt erkännande och fördömande av de brott mot mänskligheten som det osmanska Turkiet utförde.

Ambassadör Apitonian har gjort sig känd som en stor vän av assyrierna. Han talade i februari i år vid Naum Faiq-firandet i Södertälje.