Ungdomsstyrelsen har idag beslutat om stöd till organisationer som är bildade på etnisk grund, vilket Assyriska Riksförbundet i Sverige räknas som. Det är en målgrupp och en verksamhet som är ny för Ungdomsstyrelsen. Ansvaret för dessa organisationer låg tidigare på Integrationsverket.

53 organisationer får ekonomiskt stöd på sammanlagt drygt nio miljoner kronor för det första halvåret 2008. Nästa halvår kommer ungefär lika mycket pengar att fördelas. Under 2008 får organisationerna totalt dela på 1 miljon kronor mer än förra året. Syftet med bidraget är att stärka organisationers egna initiativ och verksamheter kring språk, kultur, identitet och deltagande i samhället.

– De organisationer som får stöd bidrar till att främja integrationen och de gör en betydelsefull insats, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

Några exempel på vad organisationerna använder pengarna till är modersmålsundervisning, svenskkurser, studiecirklar om diskriminering, jämställdhetsarbete, översättningar och samhällsinformation genom tidningar och radio.