När den allmänna motionstiden avslutades tisdagen den 31 oktober i år hade hela 2419 motioner lämnats in. Motioner är skrivna förslag på olika åtgärder som riksdagsledamöterna presenterar för riksdag och regering. Bland årets motioner berör nio stycken assyrierna, då handlar det främst om Seyfo och assyriernas situation i Turkiet och Irak. De nio motionerna lämnades in av riksdagsledamöter från socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet, centern, folkpartiet och kristdemokraterna.

Kravet att erkänna folkmordet på Assyrier (syrianer, kaldéer), armenier och greker tar en stor del av de nio motionerna i anspråk. Sammanlagt har sex motioner lämnats in om denna fråga. Miljöpartisterna Mats Pertoft, Esabelle Reshdouni och Peter Rådberg lämnade in en motion där de föreslår att riksdagen erkänner folkmordet på armenier och assyrier/syrianer i Turkiet mellan åren 1915-1916.

Cecilia Wikström (fp) och partikamraterna Karin Pilsäter och Fredrik Malm har i sin motion om folkmordet föreslagit att den svenska regeringen ska ”förmå Turkiet att öppna de historiska arkiven, så att sanningen om folkmordet blir känd”, och att Sverige ska agera inom EU så att Turkiet erkänner folkmordet.

Även vänsterpartisten Hans Linde med flera partikamrater har kommit med en motion som föreslår erkännandet av folkmordet. Erkännandet ska också ingå som en del av uppfyllandet och förverkligandet av Köpenhamnskriterierna, skriver de i motionen. 

Folkmordet dyker även upp i den motion som Kerstin Lundgren (c) lämnade in. Kerstin föreslår att en oberoende forskningskommission ska upprättas under EU ledning och att Sverige aktivt ska verka för att UNESCO medverkar till att säkra den assyriska/syrianska/kaldéska befolkningsgruppens kulturarv.

Annelie Enochson (kd) har lämnat in tre enskilda motioner där hon bland annat föreslår att Sverige erkänner folkmordet, att i internationella sammanhang verka för att den etniska diskrimineringen av assyrier/kaldéer/syrianer i deras hemländer förs upp på FN:s och EU:s dagordning  och att Sverige verkar för att skapa en frizon i Irak för den kristna minoriteten. Andra förslag från Enochson är att regeringen arbetar för att EU ställer krav på Turkiet att acceptera det arameisk-syriska språket som ett av landets officiella språk och även tar sitt kulturansvar för de assyrisk/syrianska kyrkor och kloster som finns inom landets gränser.

Förslaget om opartisk historisk forskning kring assyrier/syrianers situation under 1914–1918 är ett av förslagen som Yilmaz Kerimo (s), tillsamman med sin partikamrat, Tommy Waidelich föreslår i två motioner om assyrier/syrianer.  Andra förslag är att Turkiet och Unesco tar ansvar för Assyriers/syrianers kulturarv i Sydöstra Turkiet.


Ni kan läsa motionerna i deras helhet under dessa länkar:

Motion – 2006/07:1537
av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s)
Forskning om folkmordet på assyrier/syrianer

Motion – 2006/07:U270
av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s)
Kulturarvet i sydöstra Turkiet

Motion – 2006/07:U288
av Annelie Enochson (kd)
Turkiets kulturansvar

Motion till riksdagen – 2006/07:U283
av Annelie Enochson (kd)
Kristnas situation i Turkiet

Motion – 2006/07:1883
av Annelie Enochson (kd)
Folkmordet i det osmanska Turkiet samt
kristna minoriteters situation i Irak och Turkiet


Motion – 2006/07:U303
av Kerstin Lundgren (c)
Minoriteters situation i Turkiet

Motion till riksdagen – 2006/07:U305
av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp)
Folkmordet på armenier,assyrier/syrianer/kaldéer
och pontiska greker


Motion – 2006/07:U205
av Hans Linde m.fl. (v)
Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontier

Motion – 2006/07:U231
av Mats Pertoft m.fl. (mp)
Erkännande av folkmordet på armenier och assyrier/syrianer