Claes Nordmark är en man med många strängar på sin lyra. Utöver styrelsearbetet i Socialdemokraterna i Sundbyberg så är han också ansvarig för Socialdemokraternas kurdnätverk och sekreterare för Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet. I hujada.com berättar han själv om sin folkmordsmotion till S-kongressen.

Motionen han skrivit avser dels Folkmordet 1914-18 som drabbade assyrier, pontiska greker och armenier, dels händelserna som drabbade kurderna i norra Irak vid Al-Anfal-kampanjen. I motionen yrkar han att Socialdemokraterna ska verka för att de båda erkänns som folkmord i Sverige, EU och FN.

– Båda händelserna är viktiga och bör erkännas som folkmord. Det rör sig om hemskheter som berör en starkt och utan ett erkännande så läker aldrig såren, säger Nordmark som inte ser några hinder med att de tas upp i samma sats.

I motionen begär han också att partiet ska verka för en konferens om händelserna nästa mandatperiod samt att den 16 mars görs till en internationell minnesdag för offer för massförstörelse- och kemiska vapen, något som är kopplat till Al-Anfal-kampanjen. 

Partistyrelsen föreslår kongressen att avslå motionen i den del den inte redan anses besvarad. Nordmark menar att man utifrån detta kan skönja att partistyrelsen anser att partiet redan arbetar med erkännandefrågorna. Han förespråkar ändå ett mer aktivt engagemang.

– Ett politiskt erkännande vore på sin plats även i Sverige. Socialdemokraterna är ett frihetsparti, vi ska stå upp för det som är rätt och säga att Seyfo var ett folkmord, säger Nordmark som förklarar att han inte är nöjd förrän motionen går igenom. 

Följderna av ett bifall till motionen blir stora vid ett eventuellt maktskifte efter valet 2010.

– Röstas motionen igenom på vår kongress och inte samarbetspartierna sätter sig emot så innebär ju det att det här blir svensk utrikespolitik, säger Claes Nordmark.

Han sätter inga höga förhoppningar till ett erkännande av Alliansregeringens och menar att Seyfo nog aldrig kommer att erkännas som det folkmord det var så länge Carl Bildts leder utrikesdepartementet.

– Hur ofta hör man Carl Bildt tala engagerat om minoriteters rättigheter i Mellanöstern?, avslutar Claes Nordmark som ser fram emot en intressant debatt på kongressen eftersom han upplever att flera ombud vill att hans motion om folkmorden ska bifallas.