Yilmaz Kerimo (S) ställde tidigare frågan om hur utrikesminister Carl Bildt (M) kommer agera för att stoppa turkiska skolböcker som beskriver assyrier och andra minoriteter som landsförrädare och lögnare. Carl Bildt har nu svarat på Yilmaz Kerimos skriftliga fråga.

Carl Bildt gör genast frågan till ett större ämne och binder in själva frågan till kontexten om mänskliga rättigheter i Turkiet och att han redan agerar inom det området för att förbättra situationen för minoriteter i Turkiet.

På den direkta frågan Yilmaz Kerimo ställde om hur Carl Bildt avser stoppa de turkiska skolböckerna fås inget direkt svar.

– Han svarar inte på frågan alls utan går runt och svarar som alltid generellt om medborgerliga rättigheter, säger Yilmaz Kerimo.

Yilmaz anser att Carl Bildt snarare intagit en position som försvarsadvokat för Turkiet. 

– Jag har sagt det tidigare i debatten med Bildt att han leker försvarsadvokat åt Turkiet i alla debatter så fort man kritiserar Turkiet. Det regerande AK partiet är dessutom systerparti till Moderaterna och man har därmed goda relationer som Carl Bildt inte vill förstöra.

Men detta hindrar inte Yilmaz från att fortsätta sitt arbete för rättvisan.

– Jag kommer alltid vara på i form av frågor, debatter och motioner för att sätta press på Turkiet för att inte bara i ord utan även i praktiken se till att bristerna i demokratin åtgärdas, säger Yilmaz.

Svaret kan läsas i sin helhet här.