I vår börjar en ny assyrisk kulturtidskrift att utkomma. Redaktionen tar gärna emot bidrag av skribenter från båda dialekterna

Tidskriften är inte bara assyrisk på så sätt att texterna handlar om assyriska teman, utan den utkommer på assyriska. Bakom initiativet står förlaget Enheduanna Publishing i Cambridge, England, som är specialiserat på att publicera böcker och tidskrifter på assyriska. Förlaget har fått sitt namn av en remarkabel kvinna, som var prästinna i Inannakulten i Ur på 2200-talet f.Kr. Hon är de facto världens första kända författare, som skrev hymner till gudinnan Inanna.

Enheduanna Publishing meddelar nu att man börjar ge ut en tidskrift med namnet Ashlay Nissaba (Nissabas strålar). Man efterlyser bidrag av olika slag: poesi, berättelser, noveller, litteraturvetenskap, recensioner m.m. Bidragen kan vara både egna originalprodukter och översättningar från andra språk. Texter på både den västliga och östliga dialekten är välkomna. Förlaget ser gärna bidrag från debutanter och från kvinnor.

Tidskriftens redaktion består av sju personer från USA, Storbritannien, Australien, Iran, Irak och Turkiet. Planen är att ge ut fyra nummer per år och det första numret ska utkomma den 1 april. Deadline för bidrag är den 1 mars.

Kontaktuppgifter och instruktioner för skribenter finns här.